30.10.2007 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2005

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 022 520 73 14,
022 520 73 15.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 11 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate)

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 11 z dnia 28 grudnia 2005 r. pdf pobierz plik pdf 426.15 KB
 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 10 z dnia 8 listopada 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC

Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie Nadania Regulaminu Komisji Audytorskiej

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym

Ogłoszenia:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2005 r. o sprostowaniu błędów

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław - Strachowice

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 10 z dnia 8 listopada 2005 r. pdf pobierz plik pdf 296.79 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 9 z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Decyzja:

Nr 35 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MATZ lotnisk, stref ATZ i TRA i tras MRT i TFR oraz wprowadzeniem zmian w drogach lotniczych i likwidacją dróg lotniczych

Ogłoszenia:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Zielona Góra - Babimost

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Komunikat:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany rachunku bankowego dochodów własnych

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 9 z dnia 31 sierpnia 2005 r. pdf pobierz plik pdf 345.80 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 czerwca 2005 r. zmieniające wytyczne w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Decyzja:

Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z reorganizacją sieci dróg lotniczych

Wytyczne:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania lotów w strefach zakazanych

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

Komunikat:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie.

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 25 sierpnia 2005 r. pdf pobierz plik pdf 176.52 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 8 lipca 2005 r.

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie "Tymczasowych zasad sprawdzania zdatności statków powietrznych budowanych w pojedynczych egzemplarzach"

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 8 lipca 2005 r. pdf pobierz plik pdf 114.67 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Komunikat:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie możliwości ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie oraz dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 30 czerwca 2005 r. pdf pobierz plik pdf 29.95 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 17 czerwca 2005 r.

Wytyczne:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wymagań technicznych stosowanych przez inspektorów przy sprawdzaniu zdatności technicznej ultralekkich statków powietrznych, paralotni, motolotni oraz spadochronów

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 17 czerwca 2005 r. pdf pobierz plik pdf 3.12 MB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 31 maja 2005 r.

Zarządzenie:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału środków budżetowych ULC na dofinansowanie, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wniosków i zaleceń profilaktycznych wynikających z badania wypadków i incydentów lotniczych

Ogłoszenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie lotniczym Bydgoszcz - Szwederowo

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 31 maja 2005 r. pdf pobierz plik 207.13 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji spełnienia wymagań rozdziału 8 PL-6

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Księgi Organizacji

Decyzje:

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z reorganizacją TMA Kraków oraz przebudową sieci dróg lotniczych

Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego

Obwieszczenia:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 29 kwietnia 2005 r. pdf pobierz plik pdf 108.20 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 30 marca 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Tymczasowych Materiałów Doradczych (TGL)

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne w sprawie kierowania lotami szkolnymi

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych

Decyzje:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury obiegu dokumentów przy wydawaniu / wymianie licencji lub świadectwa kwalifikacji oraz przy wpisywaniu dodatkowych uprawnień lotniczych

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu stref niebezpiecznych

Obwieszczenia:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie listy przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym pasażera

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zalecanych metod spełnienia wymagań przepisu JAR-OPS 1.1255(c)(2) oraz Międzynarodowej Normy podanej w rozdziale 13, pkt 13.2.3(b) Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Komunikat:

Komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zmiany numerów rachunków bankowych związanych z pobieraniem opłat lotniczych

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. pdf pobierz plik pdf 719.20 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 28 stycznia 2005 r.

Zarządzenia:

Nr 11 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Nr 12 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie poziomów bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym

Nr 13 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Nr 14 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA

Obwieszczenie:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Komunikat:

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dostępnych środków finansowych na dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa lotniczego i nadzoru w tym zakresie oraz dofinansowania obowiązku użyteczności publicznej.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 28 stycznia 2005 r. pdf pobierz plik 4.49 Mb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies