26.10.2007 Aktualizacja: 31.12.2020

Konwencje

 • Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm)
  pdfplik do pobrania367.14 KB

Załączniki do Konwencji:

  Tom II - "Procedury telekomunikacyjne"
pdfplik do pobrania1.53 MB

  Tom III - "Systemy łączności"
pdfplik do pobrania3.51 MB

  Tom IV - "Systemy dozorowania i unikania kolizji"
pdfplik do pobrania5.11 MB

  Tom V - "Wykorzystanie zakresu radiowych częśtotliwości lotniczych"
pdfplik do pobrania1.13 MB

***

 • Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 213)
  pdf plik do pobrania 97.66 KB
 • Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 103, poz. 1127)
  pdf plik do pobrania 417.38 KB
 • Międzynarodowa Konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1723)
  pdf plik do pobrania 560.11 Kb
 • Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 1725)
  pdf plik do pobrania 209.19 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz.U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49)
  pdf plik do pobrania 222.15 Kb
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (Dz.U. 1937 Nr 74, poz. 540)
  pdf plik do pobrania 168.22 Kb
 • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 37, poz. 235)
  pdf plik do pobrania 202.01 KB
 • Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147)
  pdf plik do pobrania 123.44 KB
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. (Dz. U z 1972 r. Nr 25, poz. 181) 
  pdf plik do pobrania 152.23 Kb
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (Dz. U z 1976 r. Nr 8, poz. 37)
  pdf plik do pobrania 116.03 KB
 • Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania z dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. 2007 Nr 135, poz. 948)
  pdf plik do pobrania 137.46 KB
 • Nota o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r. (M.P. z 2006 r. Nr 13, poz. 171)
  pdf plik do pobrania 121.46 KB
 • Konwencja w sprawie międzynarodowych zabezpieczeń na składnikach majątku ruchomego przyjęta 16 listopada 2001 r. w Kapsztadzie
  pdf plik do pobrania 3.84 Mb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące skutkiem bezprawnych czynów przy użyciu statków powietrznych podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r. 
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.54 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 171.50 Kb
 • Konwencja dotycząca odszkodowań za szkody wyrządzone przez statki powietrzne osobom trzecim podpisana w Montrealu dnia 2 maja 2009 r.
  pdf plik do pobrania - tekst oryginalny w językach oficjalnych ICAO 1.21 Mb
  doc plik do pobrania - robocze tłumaczenie na język polski 105.00 Kb


Zastrzeżenie:

Strona zawiera ujednolicone teksty aktów normatywnych.

Teksty aktów zamieszczonych na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z korzystania z tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»