29.04.2022 Aktualizacja: 29.04.2022

Spotkania Grupy roboczej SMS

Grupa Robocza ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich podmiotach lotniczych jest inicjatywą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (będącą odpowiedzią na sugestie PAŻP i innych organizacji lotniczych), który organizuje jej spotkania od listopada 2018 r. Głównym założeniem spotkań Grupy jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w gronie przedstawicieli środowiska lotniczego, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz ustandaryzowania podejścia i procedur w obszarze SMS. Stąd prezentowane w trakcie spotkań problemy w obszarze SMS nie są wykorzystane do podejmowania dodatkowych działań nadzoru, podobnie jak i nie są wykorzystywane przeciwko innym podmiotom lotniczym. Podjęcie wspólnych działań zmierzających do standaryzacji i wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania SMS w organizacjach lotniczych mają na celu ułatwienie realizacji i wdrażania zadań Krajowego Programu i Planu Bezpieczeństwa. Charakter spotkań jest otwarty i skierowany do wszystkich podmiotów branży lotniczej prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. SMS odbyło się w dniu 20.02.2019 r., w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W trakcie spotkania przedstawiono tematy nadesłane przez przedstawicieli środowiska lotniczego, zarówno z obszaru CAT jak i GA. Dotyczyły one między innymi potrzeby wymiany doświadczeń w obszarze SMS, standaryzacji procedur, integracji systemów, zarządzania zmianą. Dodatkowo przedyskutowano wybrane problemy określania i publikacji krajowych wskaźników poziomu bezpieczeństwa (SPIs) ustanowionych w ramach Krajowego Planu Bezpieczeństwa.

II spotkanie miało miejsce w siedzibie PAŻP w dniu 26 czerwca 2019r. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące wspólnych zasad - dobrych praktyk / umów w zakresie wymiany danych w ramach procesów badania zdarzeń oraz wspólnych zasad - dobrych praktyk w zakresie procesów zarządzania zmianą. Wtedy zgłoszony został także projekt powołania Forum Wymiany Danych w ramach SMS.

III spotkanie Grupy Roboczej SMS odbyło się w dniach 3-4 października 2019 r. na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Tematem przewodnim spotkania było „Zarządzanie Zmianą” – przedstawiciele podmiotów lotniczych przedstawiali własne doświadczenia oparte na przykładach wdrażania zmian w swoich organizacjach począwszy od planowania, poprzez wdrażanie, a skończywszy na monitorowaniu skutków wprowadzonych zmian. Na tym spotkaniu ustalona została finalna treść porozumienia w ramach Forum wymiany danych SMS.

IV spotkanie odbyło się w dniach 7 lutego 2020 r. w Instytucie Lotnictwa. Głównym tematem spotkania były „Wskaźniki Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs) u operatów lotniczych”. Wskaźniki wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM są umieszczane kwartalnie w formie załączników do Krajowego Planu Bezpieczeństwa na stronie internetowej Urzędu. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji lotniczych zaprezentowali własne narzędzia i systemy monitorowania poziomu bezpieczeństwa.

V spotkanie Grupy Roboczej ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) odbyło się w dniach 30.06-01.07.2021 r. i ze względu na pandemię Covid zostałoprzeprowadzone w formie wideokonferencji. Podczas tego spotkania przedstawionom.in. propozycję powołania Grupy Roboczej HELI, która miałaby zrzeszać środowisko organizacji i pilotów śmigłowcowych (więcej na temat Grupy w zakładce Grupa HELI). Podczas spotkania zaproponowano również utworzenie Forum FDM, którego uczestnicy wymienialiby doświadczenia z wykorzystania FDM w kontekście zarządzania bezpieczeństwem. VI spotkanie odbyło się w dniach 16 – 17.09.2021 r. na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Prelekcje dotyczyły m.in. zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 oraz monitorowania Wskaźników Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs) w obszarze lotnisk kontrolowanych, a także kultury ochrony (przegląd zagadnień i chronologia działań w tym zakresie). Rozwinięte zostały także tematy związane z bezpieczeństwem w lotach patrolowych i pracach budowlano-montażowych z wykorzystaniem śmigłowców.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniach i przystąpieniem do Grupy roboczej SMS zapraszamy do kontaktu poprzez adres

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies