19.12.2017 Aktualizacja: 02.12.2021


Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla całego społeczeństwa jak również szeroko rozumianej branży lotniczej. Jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju transportu powietrznego. 

Każdy – prowadzący działalność lotniczą powinien dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, a każdy pracownik ma kluczowe znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
Raportowanie zdarzeń - które mają lub mogą mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo – jest kluczowe jako możliwość identyfikacji zagrożeń.
Just Culture – kultura sprawiedliwego traktowania – to warunek niezbędny dla skutecznie działającego systemu zgłaszania zdarzeń. To również wysoki poziom zaufania pomiędzy pracownikami a kierownictwem, poczucie wspierania wspólnych wartości i propagowania dobrych praktyk.
Dlatego tak ważne jest stosowanie powyższych zasad przez wszystkich uczestników rynku lotniczego – instytucje administracji publicznej (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Urząd Transportu Kolejowego, Prezesa ULC), instytucje naukowe (Instytut Lotnictwa) jak również podmioty świadczące usługi lotnicze (przewoźnicy, porty lotnicze, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podmioty obsługi naziemnej i technicznej, aerokluby, ośrodki szkoleniowe).
W październiku 2017 r. została przygotowana przez Prezesa ULC Deklaracja w sprawie kultury bezpieczeństwa, której sygnatariusze zobowiązują się wdrażać kulturę sprawiedliwego traktowania oraz propagować poprawę bezpieczeństwa transportu lotniczego.
Dołącz do sygnatariuszy deklaracji
Deklaracja jest otwarta do podpisu dla wszystkich organizacji działających w sektorze lotniczym – niezależnie od wielkości i rodzaju świadczonych usług. Jedynym warunkiem jest traktowanie priorytetowo bezpieczeństwa.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania gotowości do jej przystąpienia pod numerem telefonu +48 22 520 75 22 albo mailem: 
Przystępowanie kolejnych sygnatariuszy przewidziane jest na organizowanych przez Urząd konferencjach/ warsztatach bezpieczeństwa, o których terminach będziemy informować podmioty zgłaszające zainteresowanie.

docxdeklaracja_-_2017.docx114.04 KB

pdfSygnatariusze_deklaracji_Just_Culture.pdf2.35 MB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies