29.04.2022 Aktualizacja: 29.04.2022

Forum FDM

W wyniku niektórych zadań ujętych w Krajowym Planie Bezpieczeństwa (KPB) w ramach działania Grupy Roboczej ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) powstało Forum FDM. Głównym założeniem spotkań jestwymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy danych z systemów monitorowania paramentów lotu (FDM – Flight Data Monitoring) mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych - szczególnie w działalności operacyjnej i szkoleniowej.


Podczas pierwszego spotkania zostały ustalone najważniejsze cele i zadania Forum FDM m.in:

  • Promocja bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dzięki analizie danych z FDM.
  • Metody wykorzystania danych z FDM do zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej.
  • Metody badania i analizy zdarzeń lotniczychz wykorzystaniem danych z FDM oraz podejmowanych działań zapobiegawczych.
  • Budowanie Wskaźników Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs) na bazie danych z FDM.
  • Kształtowanie Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture) w kontekście wykorzystania danych z FDM.
  • Wspólne omawianie wybranych wypadków i poważnych incydentów (oraz innych zdarzeń lotniczych) w kontekście zabiegania im dzięki programom FDM.
  • Funkcja doradcza w zakresie opiniowania zmian przepisów międzynarodowych i europejskich dotyczących tematyki FDM.
  • Formułowanie wniosków z badania / analizy zdarzeń lub grup zdarzeń i ewentualnych rekomendacji dla środowiska lotniczego (innych operatorów).
  • Współtworzenie materiałów do publikacji w ramach „Zalecanych dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa”.

Zgłoszenie przystąpienia do Forum FDM lub pytania dotyczące tej inicjatywy należy przesłać adres .

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies