02.08.2013 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2013

W dniu 20 czerwca 2013 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. W tym roku omówiono m.in. zmiany w regulacjach krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, zgłaszanie zdarzeń lotniczych w ramach obowiązkowego systemu zgłaszania, a także zagadnienia związane z Kulturą Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture) w podmiotach lotniczych.

Uczestników konferencji przywitali wiceminister MTBiGM Pan Maciej Jankowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Pan Mieczysław Błoński oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, który podziękował Ministerstwu Transportu i Uczelni Łazarskiego za wsparcie w pracach mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie.

Prezes Piotr Ołowski podkreślił, że ULC stoi przed bardzo ważnym wyzwaniem jakim jest przejście z systemu nadzoru reaktywnego na proaktywny. Narzędziem do tego jest Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym nad którym trwają obecnie prace w Urzędzie. Ważnym elementem tego programu jest Kultura Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture). Prezes przypomniał, że ULC podjął już w tej kwestii współpracę z ministerstwem Sprawiedliwości oraz odbyły się po raz pierwszy w Polsce warsztaty dla polskich prokuratorów prowadzone przez przedstawicieli EUROCONTROL oraz holenderskiego organu ścigania. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli środowiska lotniczego Prezes ULC, Pan Piotr Ołowski powołał Zespół do spraw ujednolicenia standardów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. Przewodniczącym Zespołu został Pan Piotr Łaciński.
 
Celem prac Zespołu jest ujednolicenie i standaryzacja zasad wdrażania i działania systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych co ma się przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Powołanie grupy ekspertów jest także odpowiedzią na nowe wymogi stawiane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Od przyszłego roku niektóre rodzaje podmiotów operujących w lotnictwie cywilnym (np. przewoźnicy lotniczy czy ośrodki szkolenia lotniczego) będą miały obowiązek wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym organizowana jest corocznie przez ULC. W konferencji udział wzięli przedstawiciele aeroklubów, ośrodków szkolenia lotniczego, przewoźników i firm lotniczych z całego kraju oraz specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa lotów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Pan Maciej Lasek, przedstawiciel Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Piotr Cześnik, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Anna Konert  oraz pracownicy ULC.

Materiały konferencyjne:

Podejścia do lądowania typu RNAV
ppt pobierz prezentację 3.22 Mb

Istotne zmiany w regulacjach krajowych / UE z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Przewóz lotniczy - System zarządzania
ppt pobierz prezentację 2.59 Mb

SMS w ATO
ppt pobierz prezentację 308.50 Kb

Raportowanie Zdarzeń Lotniczych – projekt nowego rozporządzenia unijnego
ppt pobierz prezentację 2.34 Mb

Kultura Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture) w podmiotach lotniczych

Odpowiedzialność za zdarzenia lotnicze (pracodawca – pracownik)
ppt pobierz prezentację 2.37 Mb

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych
ppt pobierz prezentację 2.38 Mb

Kultura Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture) w podmiotach lotniczych.
ppt pobierz prezentację 2.24 Mb

konferencja-bl-2013.jpg

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies