21.11.2016 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2016

W dniach 16-17 listopada 2016 roku na Uczelni Łazarskiego odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kolejna edycja Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, podczas której podsumowano kończący się sezon lotniczy 2016.


Zgromadzonych uczestników powitał p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Samson, który podziękował za liczne przybycie gościom oraz władzom Uczelni Łazarskiego za współpracę, dzięki której kolejny raz Konferencja może odbyć się w tym miejscu. Zwrócił uwagę na to, że bezpieczeństwo to aspekt towarzyszący każdej działalności związanej z lotnictwem cywilnym, od wykonywania operacji przez szkolenie, ale również rozwój nowych technologii, takich jak bezzałogowe statki powietrzne.

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, Pan Maciej Kozłowski podkreślił, że konferencja ma charakter analityczny – wskazując trendy w bezpieczeństwie na podstawie opracowanych przez ULC analiz.

Pierwsze wystąpienie podczas Konferencji dotyczyło Inspekcji RAMP i SPOT oraz analizy najczęściej występujących niezgodności na statkach powietrznych. Pan Teodor Lewkow, z Departamentu Techniki Lotniczej podczas swojego wystąpienia szczegółowo opisał podstawy prawne inspekcji, ilość poszczególnych niezgodności, ich zakres i przykłady.

Pan Piotr Drobniak z Departamentu Techniki Lotniczej w swojej prezentacji przedstawił przykłady zdarzeń lotniczych związanych z obsługą techniczną statków powietrznych. Zwrócił uwagę na tendencję wzrostową takich zdarzeń w poszczególnych latach. Podczas omawiania przykładów podkreślił te elementy, które doprowadziły do poszczególnych sytuacji.

Podczas kolejnych prezentacji Pan Krzysztof Miłkowski z Departamentu Personelu Lotniczego omówił analizę kontroli w organizacjach szkolących za rok 2016 r. Nadzór nad organizacjami ATO w oparciu o profil bezpieczeństwa oraz Upset Prevention Recovery Training, czyli zmiany w rozporządzeniu (UE) 1178/2011 w zakresie szkolenia do licencji CPL, ATPL – podkreślił on powody zmian, dotychczasową działalność poszczególnych organizacji w zakresie UPRT oraz obszary szkoleń teoretycznych i praktycznych w tym zakresie.

Oceny jakości działania organizacji lotniczych na podstawie danych zawartych w zbiorze ACAM oraz określenia ryzyka bezpieczeństwa dla instalacji płatowcowych samolotów o MTOM >5700 kg na podstawie danych zawartych w ECCAIRS dokonali Pan Paweł Głowacki i Włodzimierz Balicki z Instytutu Lotnictwa.

Pan Piotr Łaciński z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym przedstawił założenia Planu Bezpieczeństwa i wskaźniki (SPI) obowiązujące od  2017 roku. Dokonał analizy obszarów zagrożeń z podziałem na zagrożenia systemowe, europejskie oraz krajowe. Podkreślił, że zbyt rzadko implementacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przekłada się na rzeczywiste zmiany w organizacji, dlatego EASA wprowadza zmiany oparte na efektywności SMS.

Przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Pan Piotr Kasprzyk w swojej prezentacji na temat wpływu systemu prawnego na działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pokreślił, że implementacja SMS nie jest jedynym efektywnym czynnikiem podnoszącym poziom bezpieczeństwa organizacji. Zwrócił uwagę, że ważne jest stopniowe osiąganie kultury bezpieczeństwa mającej przełożenie np. na raportowalność zdarzeń lotniczych.

Dzień drugi Konferencji rozpoczął się prezentacją na temat utraty łączności przez cywilne statki powietrzne oraz skutków tego zjawiska dla ruchu lotniczego, wygłoszoną przez Pana Tomasza Zasunia z Departamentu Żeglugi Powietrznej. Pan Zasuń przedstawił procedury i przykłady związane z utratą łączności. Podczas swojego wystąpienia zwrócił także uwagę na rolę łączności w fazach zagrożenia opisanych w Załączniku 11 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym.

Rosnąca rola i udział w rynku bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpieczeństwo ich lotów były przedmiotem wystąpienia Pana Pawła Szymańskiego z Departamentu Personelu Lotniczego. Wskazał on, że rosnąca ilość dronów ma przełożenie na prace legislacyjne na poziomie europejskim. Przedstawił on wyniki raportu EASA na temat głównych zagrożeń wynikających z operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz przybliżył uczestnikom konferencji działania zarówno EASA jak i ULC mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania RPAS.

Panowie Dariusz Sarnociński i Tadeusz Grono z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym dokonali podsumowania pokazów lotniczych w sezonie 2016. W swojej obszernej prezentacji dokonali przeglądu ogólnych zasad organizowania pokazów lotniczych, wskazali osoby funkcyjne oraz opisali najczęściej popełniane przez organizatorów błędy podczas organizacji takich imprez.

Po przerwie zaprezentowana została analiza zdarzeń lotniczych na podstawie zgłoszeń ECCAIRS. Prezentacja Pana Konrada Kołodzieja z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem zawierała istotne informacje na temat wzrostu raportowanych zdarzeń oraz zmieniających się w tym zakresie trendów.

Pan Albert Ortyl, Dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego przedstawił prezentację dotyczącą nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji statków powietrznych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Pan Andrzej Lewandowski w swoim wystąpieniu dotyczącym analizy statystycznej zdarzeń w CAT i GA, oprócz danych statystycznych dotyczących zdarzeń lotniczych w mijającym roku, przedstawił również kilka istotnych przykładów w tym zakresie.

Ostatnia prezentacja dotyczyła sposobów ograniczenia zagrożeń wynikających z prowadzonych prac budowlanych na lotnisku oraz jego stanu technicznego, która została wygłoszona przez Pana Arkadiusza Gmużyńskiego z Departamentu Lotnisk. Podczas prezentacji przedstawione zostały przykłady praktycznych działań jakiego mogą wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa na lotniskach podczas takich działań.

Na zakończenie Konferencji p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Samson podkreślił, że najważniejsze jest, aby bezpieczeństwo oparte było na wnioskach z praktycznych doświadczeń. Podziękował on Uniwersytetowi Łazarskiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych za dobrą współpracę, dzięki której poziom bezpieczeństwa może rosnąć.

DSC 9211

DSC 9230

DSC 9274

 

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas konferencji prezentacjami:

pdf01_Inspekcje_RAMP_i_SPOT__analiza_najczęściej_występujących_niezgodności_na_statkach_powietrznych_ULC_Lewków.pdf
pdf02_Analiza_zdarzen_technicznych_w_odniesieniu_do_wymagan_przepisow_lotniczych_ULC_Drobniak.pdf
pdf03_Statystyka_niezgodności_ULC_Miłkowski.pdf
pdf04_Nadzór_nad_zmianami_w_ATO_w_oparciu_o_profil_bezpieczeństwa_ULC_Miłkowski.pdf
pdf05_UPRT_ULC_Miłkowski.pdf
pdf06_Określenie_ryzyka_bezpieczeństwa_dla_instalacji_płatowcowych_samolotów_MTOM__5700_kg_IL_Balicki.pdf
pdf07_Ocena_jakości_pracy_organizacji_obsługowych_i_zarządzania_nieprzerwaną_zdatnością_do_lotu_IL_Głowacki.pdf
pdf08_Plan_bezpieczeństwa_SPI_ULC_Łaciński.pdf
pdf09_Wpływ_systemu_prawnego_na_działanie_systemu_zarządzania_bezpieczeństwem_SMS_PANSA_Kasprzyk.pdf
pdf10_Utrata_łączności_przez_cywilne_statki_powietrzne__skutki_dla_ruchu_lotniczego_Zasuń.pdf
pdf11_Bezpieczeństwo_lotów_bezzałogowych_ULC_Szymański.pdf
pdf12_Pokaz_lotniczy_ULC_Grono_Sarnociński.pdf
pdf13_Analiza_zdarzeń_lotniczych_ULC_Kołodziej.pdf
pdf14_Nadzór_nad_bezpieczeństwem_eksploatacji_statków_powietrznych__operacje_lotnicze_ULC_Ortyl.pdf
pdf15_Statystyka_zdarzeń_lotniczych_2015-2016_PKBWL_Lewandowski.pdf
pdf16_Sposoby_ograniczenia_zagrożeń_ULC_Gmurzyński.pdf

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies