18.07.2018 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2018

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kolejna już edycja Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęcona zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA).
Konferencja podsumowała rok 2017 w lotnictwie cywilnym. Szczegółowo również zostały omówione tematy związane z nadzorem nad podmiotami oraz różnymi obszarami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, a jednym z punktów było podpisanie Deklaracji Just Culture.

Zgromadzonych przywitał Pan Prezes ULC Piotr Samson dziękując zebranym za liczne przybycie, a władzom Uczelni Łazarskiego za współpracę. Zwrócił uwagę, że Urząd Lotnictwa Cywilnego propaguje wszelkie działania poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W swoim wystąpieniu wskazał na zainaugurowaną kampanię społeczną pt. „Laser to nie zabawka”, której głównym przesłaniem jest podniesienie świadomości wśród społeczeństwa na temat niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialna zabawa laserem poprzez kierowanie jego wiązki w stronę samolotów. Zebrani mieli okazję zapoznać się ze spotem informacyjno-edukacyjnym oraz wcześniejszym numerem Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconemu właśnie tej tematyce.

EDA 9058

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych Pan Michał Witkowski podkreślał konieczność bieżącego monitorowania wszelkich aspektów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, zarówno poprzez monitoring własnej firmy jak i zdarzeń, które mają miejsca na rynku lotniczym. Przedstawił również kilka przykładów ostatnich zdarzeń i wypadków.
Kolejni przedstawiciele branży lotniczej przystąpili do Deklaracji JUST CULTURE, potwierdzając tym samym zobowiązanie do wdrażania w organizacjach kultury sprawiedliwego traktowania. Do tej pory dokument został podpisany przez blisko 50 podmiotów. W parafowaniu Deklaracji wzięli udział mi in. przedstawiciele Kraków Airport, LS Technics, LS Airport Services, Runway Pilot School, Sprint Air, LOTOS -Air BP Polska, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, FEAC oraz ASW. Wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikaty są potwierdzeniem podpisania dokumentu oraz zobowiązaniem do wdrażania kultury sprawiedliwego traktowania.
Następnie przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych podsumował zdarzenia w lotnictwie cywilnym za 2017 roku, natomiast  pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa wskazał na zdarzenia spowodowane niesprawnościami instalacji płatowcowych i zespołów napędowych oraz przedstawił propozycje działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Podjęta została również tematyka dronów - szanse rozwoju, ale i zagrożenia, a  także  aspekt prawny i konsekwencje wynikające z niewłaściwego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych. Przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji Pan Mariusz Tkacz wskazał na główne aspekty prawne oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym.

U space

Jednym z głównych tematów konferencji były materiały niebezpieczne. Wskazano na ostatnie zdarzenia związane z samozapłonem baterii litowo-jonowych na pokładzie samolotu. Szybki postęp technologiczny wymusza na branży lotniczej natychmiastowego reagowania na zagrożenia związane z transportem tego typu baterii w urządzeniach takich jak: telefony komórkowe, powerbanki, tablety czy laptopy. Ostatni numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęcony jest w również tej tematyce.
Podczas dwudniowej Konferencji podjęto wiele tematów. Mówiono między innymi o najnowszych kierunkach rozwoju w zakresie SMS,  bezpieczeństwie dróg startowych w oparciu o zdarzenia i statystyki z roku 2017, poruszono również problem zatrudniania pracowników na umowy cywilno-prawne (omówiono ich odpowiedzialność cywilną), ale też podsumowano zdarzenia paralotniowe w 2017 r.
Kolejny, istotny temat to zdarzenia związane z kolizjami ze zwierzętami. Na podstawie analiz statystycznych danych dotyczących zdarzeń związanych ze zwierzętami w latach 2010-2017, ze wskazaniem kierunków rozwoju systemu oraz sposobów raportowania, omówiono szczegółowo tematykę.
Na zakończenie Konferencji przedstawione zostały analizy statystyk wynikających z Planu Bezpieczeństwa. Zaprezentowano Centralną Bazę Zgłoszeń oraz pierwsze doświadczenia związane z jej użytkowaniem.

Jesteśmy przekonani, że dzięki takim spotkaniom i mozliwości dyskusji jaką daje Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, wspólnie będziemy dbali o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym!

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji oraz Biuletynem Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

1. Lasery - zagrożenia i odpowiedzialność, Piotr Samson

2. Just Culture, Anna Kolmas

3. PKBWL 2018

4. Zdarzyło się...Michał Witkowski

5. Obowiązek rejestracji i zasady testowania nadajników sygnału niebezpieczeństwa, Tomasz Zasuń

6. Zdarzenia lotnicze powodowane niesprawnościami instalacji płatowcowych i zespołów napędowych, Leszek Loroch

7. Drony w Polsce-szanse i zagrozenia, Paweł Szymanski

8. Drony-aspekt prawny, Mariusz Tkacz

9. Wybrane zdarzenia lotnicze w obszarze ciągłej zdatności do lotu GA, Katarzyna Filipczak

10. Podsumowanie zdarzeń paralotniowych w 2017 Agnieszka Chmielewska

11. Sondowanie atmosfery za pomocą balonów swobodnych, Grzegorz Zabłocki

12. TMNDP przez pasażerów i członków załogi, Magda Żelazo

13. Kierunki rozwoju SMS w PAŻP, Mariusz Krzyżanowski

14. Bezpieczeństwo drogi startowej w oparciu o zdarzenia i statystyki z 2017 r. Rafał Kęsicki

15. Wybrane zdarzenia lotnicze w obszarze ciągłej zdatności do lotu CAT, Adam Starzec

16. Odpowiedzialność cywilna, personel kontraktowy, dr Agnieszka Zwolińska

17. Analiza statystyczna danych dotyczących zdarzeń związanych ze zwierzętami w latach 2010 - 2017, Skakuj, Turzyński

18. Wybrane statystyki i działania w ramach Planu Bezpieczeństwa

19. CBZ-pierwsze doświadczenia.

20. Modelowanie procesów SMS oraz implementacja SMS na przykładzie aplikacji V - SMS, Marek Lewandowski

BIULETYN BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM

pdfBiuletyn Bezpieczeństwa ULC Nr 2(3)/2018

 Filmy

1. Otwarcie konferencji – cz. I https://youtu.be/6BdNUaOxYYA 

2. Otwarcie konferencji – cz. II https://youtu.be/RksXckMktCs

3. Drony w Polsce – szansy i zagrożenia – P. Szymański https://youtu.be/31pdutfoHDk

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies