02.07.2019 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2019

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kolejna już edycja Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Głównymi zagadnieniami poruszanymi corocznie jest Lotnictwo Komercyjne (CAT Commercial Air Transport) oraz Lotnictwo Ogólne (GE General Aviation), w tym roku podjęto tematykę dotyczącą paliw w transporcie lotniczym. Podczas tegorocznego wydarzenia podsumowano również ubiegły rok pod względem bezpieczeństwa oraz statystyk w lotnictwie cywilnym.

Konferencję otworzył Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych ULC pan Michał Witkowski oraz pani prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wszystkim uczestnikom Konferencji przekazano podziękowania za liczne przybycie, a władzom Uczelni   Łazarskiego za współpracę, dzięki której kolejny po raz Konferencja mogła odbyć właśnie w tym miejscu.
Po oficjalnym rozpoczęciu Pan Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych Michał Witkowski oraz Pan Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym Roman Ożóg przystąpili do przedstawienia nowych sygnatariuszy, którzy przystąpili do podpisania deklaracji dotyczącej Kultury Bezpieczeństwa. Nowymi podmiotami, które podpisały deklarację JUST CULTURE,  zobowiązując się jednocześnie do wdrażania zasad w niej zawartych w swoich organizacjach zostały: Aeroklub Warszawski, Aeroklub Radomski, Centrum Usług Logistycznych Lotniska Warszawa Babice, FIRE BIRDS Flight Academy, Heli Center, PKN Orlen, Orlen Aviation, SIM Factor, Slovnaft oraz Welcome Airport Services.


Po oficjalnym rozpoczęciu Konferencji, część prelekcji rozpoczął Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pan Andrzej Lewandowski, przedstawiając strukturę i pracę PKBWL oraz krótkie podsumowanie zdarzeń lotniczych za ubiegły rok. Główny nurt Konferencji – paliwa w lotnictwie – został podjęty przez Departament Operacyjno-Lotniczy ULC przedstawiając prezentację dotyczącą kontroli paliw lotniczych. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele firm związanych z paliwami – LotosAirBP oraz WaterFuels, którzy przedstawili proces produkcji, składowania i wydawania paliw lotniczych oraz przekazali jakie są realia jakości i ryzyko związane z obrotem paliw lotniczych.


W dalszej części dnia goście przedstawili prezentacje dotyczące zdarzeń lotniczych spowodowanych niesprawnościami instalacji płatowców i zespołów napędowych dużych samolotów (Instytut Lotnictwa), wyzwań i kierunków rozwoju SMS w organizacji świadczącej usługi obsługi naziemnej (Welcome Airport Services). Dyrektor Departamentu Lotnisk, Pan Michał Kozłowski przedstawił prezentacje dotyczącą systemowego monitorowania zagrożeń w otoczeniu lotniska, a pierwszy dzień Konferencji zakończyło wystąpienie dotyczące zarządzeń zagrożeniami środowiskowymi – konsekwencji, jakie niesie za sobą nowelizacja Ustawy Prawo Lotnicze, które wygłosił Pan dr Michał Skakuj z Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. 
Drugi dzień Konferencji rozpoczął Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawiając informacje dotyczące dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, a także wybranych niezatwierdzonych modyfikacji statków powietrznych stwierdzonych podczas inspekcji. Nie mogło zabraknąć również podsumowania roku 2018 r., tym razem pod względem Krajowego Planu Bezpieczeństwa. Przedstawiciele firm i organizacji zewnętrznych opowiedzieli także o w warsztatach USRR, zarządzaniu bezpieczeństwem w połączeniu z zarządzaniem biznesowym, zastosowaniu technik symulacyjnych na szkolenia pracowników obsługi naziemnej, przeszkodach lotniczych, platformie CDeX, kosztach wypadku lotniczego, zdarzeniach paralotniowych oraz aplikacji mobilnej Port Lotniczy 4.0.


Wszystkim prelegentom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami. Jako organizatorzy Konferencji cieszymy się z wysokiej frekwencji i mamy nadzieję, że spotkanie i dyskusje dotyczące Bezpieczeństwa w Lotnictwie będą stale podnosić jego poziom.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z Konferencji oraz najnowszym wydaniem Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym:

1. Roman Ożóg -Deklaracja w sprawie kultury bezpieczenstwa w lotnictwie

2. Joanna Sikorska - Kontrola jakości paliw lotniczych a polska rzeczywistość

3. Andrzej Lewandowski -PKBWL

4. Adrianna Skoracka, Zbigniew Kalemba -LOTOS Air BP

5. Instytut Lotnictwa- Zdarzenia lotnicze spowodowane niesprawnościami instalacji płatowców i zespołów napędowych dużych samolotów

6. Łukasz Turzyński, Welcome Airport Services SMS w organizacji handlingowej

7. dr Michał Kozłowski, ULC - Systemowe monitorowanie zagrożeń w otoczeniu lotnisk

8. dr Michał Skakuj - Zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi w lotnictwie

9.Tadeusz Grono, ULC- Prezentacja VORS, System dobrowolnego zgłaszania zdarzeń

10. Mariusz Dominiak - Wybrane niezatwierdzone modyfikacje statków powietrznych stwierdzone podczas inspekcji

11. Piotr Łaciński, ULC - Podsumowanie 2018 wg KPBwLC

12.Ryszard Jaxa-Małachowski- Zarzadzanie bezpieczeństwem i zarzadzanie biznesem. Razem czy osobno?

13. Marian Sławiński - Koszty wypadku lotniczego

14. Piotr Wieczorek - AMC SMS, prezentacja

Biuletyn Bezpieczeństwa nr 2(8)/2019

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies