07.11.2019 Aktualizacja: 18.12.2021

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2018

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2018

Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji  o poziomie / stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, w tym nadzorom i przemysłowi. Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa jako takiego. Urząd Lotnictwa Cywilnego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracował dokument będący sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem.

Zgodnie z obietnicą z zeszłego roku, jest to drugie z serii nowych w swej formie kolejnych analogicznych sprawozdań rocznych, które przybliżać będą Państwu skonsolidowane informacje dotyczące osiąganego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Mam nadzieję, że sprawozdania te będą stanowiły istotną pomoc i płaszczyznę odniesienia dla procesów bieżącego monitorowania oraz analizy trendów w organizacjach działającym na polskim rynku lotniczym. Chciałbym również zachęcić Państwa do szerokiego wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, m.in. do ulepszenia procesów decyzyjnych opartych na analizach ryzyka.

Dokument opisuje stan bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym za rok 2018 - w odniesieniu do lat poprzednich. Jego celem jest przedstawienie w zagregowanej formie osiągniętego w lotnictwie cywilnym poziomu bezpieczeństwa, wyrażonego za pomocą danych liczbowych będących efektem analizy informacji zgromadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Częściowa adaptacja formy i zakresu analogicznego sprawozdania EASA ASR pozwala na porównanie stanu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej z poziomem bezpieczeństwa osiąganym w skali europejskiej, dzięki czemu możliwe jest znacznie szersze spojrzenie na tę kwestię niż dotychczas.

Niniejsze sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jest przykładem wykorzystywania zgromadzonych zebranych od Państwa informacji w celu ich analizy i użycia płynących z niej wniosków do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w skali całego kraju.

Sprawozdanie_o_stanie_bezpieczenstwa_lotnictwa_cywilnego_za_rok_2018_v1.pdf

sprawozdanie o stanie bezpieczenstwa 2018 okladka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies