21.08.2019 Aktualizacja: 21.08.2019

Rodzaje LUN

Zgodnie z ust. 1 art. 86 Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) do lotniczych urządzeń naziemnych (LUN) należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego.
Zgodnie z art. 88 ww. Ustawy Prezes ULC prowadzi Rejestr lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN), do których – na wniosek zarządzającego LUN – wpisuje się:

  1. Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM,
  2. Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR,
  3. Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV,
  4. Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET,
  5. Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP.

Tylko urządzenia wpisane do RLUN mogą być używane do operacyjnego zabezpieczania żeglugi powietrznej.

Jeżeli LUN wykorzystywane są w ramach Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (EATMN) dodatkowym warunkiem ich używania jest zatwierdzenie przez Prezesa ULC wprowadzenia w życie zmiany w systemie funkcjonalnym w ramach którego LUN jest wykorzystywany (zgodnie z § 5 pkt 12 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 06-12-2016 w sprawie LUN (Dz.U. z 2017 poz. 55).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»