21.08.2019 Aktualizacja: 10.12.2020

Rodzaje LUN

Zgodnie z ust. 1 art. 86 Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 poz. 1970.) do lotniczych urządzeń naziemnych (LUN) należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego.
Zgodnie z art. 88 ww. Ustawy Prezes ULC prowadzi Rejestr lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN), do których – na wniosek zarządzającego LUN – wpisuje się:

  1. Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM,
  2. Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR,
  3. Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV,
  4. Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych – MET,
  5. Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP.

Tylko urządzenia wpisane do RLUN mogą być używane do operacyjnego zabezpieczania żeglugi powietrznej.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies