21.08.2019 Aktualizacja: 16.01.2020

Zmiany w systemach funkcjonalnych

Zgodnie z art.128b. Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.), instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacje na temat planowanych zmian w swoich systemach funkcjonalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17-10-2011 w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 271 z 18-10-2011, str. 15), w terminie co najmniej 3 miesięcy przed ich planowanym wprowadzeniem.
Prezes ULC nie później niż 30 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmiany powiadamia podmiot zgłaszający zmianę o terminie i zakresie kontroli potwierdzeń bezpieczeństwa.

Zgodnie z par. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21-03-2013 ws. zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo (Dz.U. z 2013 poz. 431) Prezes ULC zatwierdza wprowadzenie w życie zmiany decyzją administracyjną.

W przypadku konieczności wprowadzenia nieplanowanych zmian w systemach funkcjonalnych niezbędnych ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, mogą być one wprowadzone z pominięciem terminu, o którym mowa powyżej. Informacje na temat tych zmian są przekazywane Prezesowi ULC niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wprowadzenia.

Formularz powiadomienia:

docplik do pobrania80.5 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»