05.04.2012 Aktualizacja: 11.07.2022

Oznaczenia lokalizacji - Location Indicators

Oznaczenia lokalizacji - Location Indicators


Nadawanie oznaczeń lokalizacji dla stacji stałej służby lotniczej (AFS) lub dla stacji stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (AFTN).


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. 2020 poz. 997) oznaczenia lokalizacji (Location Indicators)  pozwalające na identyfikację stacji stałej służby lotniczej lub stacji stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej nadaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na pisemny wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem, albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk lub posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko.


Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej jest dostępne pod linkiem: 

 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1295 

 

Formularz wniosku o nadanie oznaczenia lokalizacji jest do pobrania pod poniższym linkiem:
docWniosek_o_nadanie_oznaczenia_lokalizacji.doc51 KB

Przykład wypełnionego wniosku dla stacji AFS: docprzykładowy_wniosek_o_nadanie_oznaczenia.doc52 KB
Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej w kwocie 10 PLN na konto: plik do pobrania
Uwaga: w przypadku pełnomocnictwa, na powyższe konto należy wnieść dodatkowo 17 PLN z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Oznaczenie lokalizacji (tzw. kod ICAO) składa się z wyróżnika „EP” (E = Europa północna, P = Polska) oraz następującego po nim niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości (w przypadku stacji AFTN) lub następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości zakończonego znakiem „*” (dla stacji AFS). Decyzja o nadaniu oznaczenia lokalizacji ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu powiadamia ICAO o nadanych i wykreślonych oznaczeniach lokalizacji. ICAO publikuje nadane lokalizacje co kwartał w dokumencie Doc7910.
Departament Żeglugi Powietrznej Urzędu prowadzi rejestr nadanych oznaczeń lokalizacji dla polskich stacji.

20220520 0810 z białą obwódką LINK obrazek do serwisu kodów ICAO

Dostępność danego kodu ICAO można sprawdzić na serwisie informacyjnym Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchni ograniczających wysokość zabudowy (OLS), przedstawiającym aktualny wykaz lotnisk wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych wraz z kilkoma podstawowymi atrybutami oraz powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies