05.04.2012 Aktualizacja: 21.08.2019

Oznaczenia lokalizacji - Location Indicators

Oznaczenia lokalizacji - Location Indicators


Nadawanie oznaczeń lokalizacji dla stacji stałej służby lotniczej (AFS) lub dla stacji stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej (AFTN).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. 2013 poz. 1177) oznaczenia lokalizacji (Location Indicators)  pozwalające na identyfikację stacji stałej służby lotniczej lub stacji stałej telekomunikacyjnej sieci lotniczej nadaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na pisemny wniosek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzającego lotniskiem albo zgłaszającego lądowisko do ewidencji lądowisk lub posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. z 2014 r. poz.   410) jest dostępne pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/410/1

Formularz wniosku o nadanie oznaczenia lokalizacji jest do pobrania pod poniższym linkiem:
docplik do pobrania51 KB

Oznaczenie lokalizacji (tzw. kod ICAO) składa się z wyróżnika „EP” (E = Europa północna, P = Polska) oraz następującego po nim niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości (AFTN) lub następującego po nim dwuliterowego niepowtarzalnego wyróżnika miejscowości zakończonego znakiem „*” (AFS). Decyzja o nadaniu oznaczenia lokalizacji ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu powiadamia ICAO o nadanych i wykreślonych oznaczeniach lokalizacji. ICAO publikuje nadane lokalizacje co kwartał w dokumencie Doc7910.
Departament Żeglugi Powietrznej Urzędu prowadzi rejestr nadanych oznaczeń lokalizacji dla polskich stacji.

mama LOŻ

Dostępność danego kodu ICAO można sprawdzić na serwisie informacyjnym Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchni ograniczających wysokość zabudowy (OLS), przedstawiającym aktualny wykaz lotnisk wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych wraz z kilkoma podstawowymi atrybutami oraz powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies