19.04.2012 Aktualizacja: 10.11.2021

Testowanie beaconów 406MHz

Testowanie nadajników sygnału niebezpieczeństwa ELT-EPIRB-PLB 406MHz może odbyć się według następujących sposobów:

1.    Wykorzystanie podczas testu, przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa;
2.    Zastosowanie jednego z dwóch protokołów kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa: Test User Protocol lub Test Location Protocol;
3.    Aktywację nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, tzw. LIVE TEST.

Wykorzystanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa
Zastosowanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na ¬obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa nie skutkuje wysłaniem przez sam nadajnik sygnału niebezpieczeństwa.

SELF-TEST umożliwia tylko i wyłącznie „samosprawdzenie” nadajnika sygnału niebezpieczeństwa, w tym stanu baterii oraz dokonanie testu częstotliwości alarmowej 121.5MHz.

Zaleca się wykorzystywanie trybu SELF-TEST jako podstawowego rodzaju testowania nadajnika, który powinien być wykonywany nie częściej niż raz do roku.

Zastosowanie jednego z dwóch protokołów kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa: Test User Protocol lub Test Location Protocol

Użycie podczas testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa Test User Protocol lub Test Location Protocol wymaga, na czas testu, przekodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa.

Sygnał jest wysyłany przez nadajnik sygnału niebezpieczeństwa, odbierany przez satelitarne elementy Systemu COSPAS-SARSAT, identyfikowany jako sygnał testowy i przekazywany służbom poszukiwawczo-ratowniczym danego państwa, na terytorium którego taki test nadajnika sygnału niebezpieczeństwa jest przeprowadzany.

Jaki zastosować protokół kodowania nadajnika sygnału niebezpieczeństwa na czas wykonywania testu?

 • Test User Protocol – dla nadajników sygnału niebezpieczeństwa, które nie posiadają zdolności do przekazywania współrzędnych geograficznych;
 • Test Location Protocol – dla nadajników sygnału niebezpieczeństwa, które posiadają zdolność do przekazywania współrzędnych geograficznych.

Aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, tzw. LIVE TEST

 • Ze względu na specyficzny charakter, LIVE TEST powinien być ograniczony do minimum, albowiem aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej może skutkować rozpoczęciem działań i prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
 • Podczas przeprowadzania LIVE TEST nadajnik sygnału niebezpieczeństwa wysyła sygnał, który jest odbierany przez satelitarne elementy Systemu COSPAS-SARSAT, identyfikowany jako sygnał niebezpieczeństwa i przekazywany służbom poszukiwawczo-ratowniczym danego państwa, na terytorium którego nastąpiła aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa i kraju, w którym nadajnik jest zarejestrowany (którego kod kraju jest zakodowany w 15 HEX ID nadajnika).
 • W przypadku nadajników analogowych wysyłających sygnał niebezpieczeństwa tylko na częstotliwości 121,5 MHz, sygnał jest odbierany przez lotnicze stacje radiowe, służby ATS i statki powietrzne.

Informacje dodatkowe

Za wyjątkiem przeprowadzania SELF-TEST, każde testowanie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, o których mowa w dokumentach C/S G.010 pkt 6.14.3 and C/S G.007 pkt 2.11 i C/S S.007 POL pkt 4, powinno być uzgodnione z właściwym terytorialnie Centrum Kontroli Misji (Mission Control Centre-MCC) Systemu COSAPAS-SARSAT.

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest Agencją Współpracującą z Międzynarodowym Programem COSPAS-SARSAT, testy nadajników są koordynowane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC Warszawa), usytułowany w PAŻP. Ośrodek jest organem odpowiedzialnym za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (służby ASAR) w całym FIR Warszawa.


Z uwagi na powyższe, wszystkie informacje o konieczności przeprowadzenia testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa należy przekazać przed wykonaniem testu na adres . Informacje o testach należy przekazać nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem przeprowadzeniem testu.


Informacja taka powinna zawierać:

 • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu;
 • informacje o typie, producencie, modelu i numerze seryjnym nadajnika sygnału niebezpieczeństwa użytym w teście;
 • 15 heksadecymalny kod identyfikacyjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa;
 • informację o miejscu przeprowadzania testu: datę, planowany czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz w miarę możliwości – współrzędne geograficzne miejsca, w którym wykonywany będzie test nadajnika sygnały niebezpieczeństwa;
 • powód przeprowadzania testu nadajnika sygnały niebezpieczeństwa.


Tak przygotowana informacja o teście nadajnika sygnału niebezpieczeństwa jest przesyłana przez Ośrodek Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (ARCC Warszawa ) do właściwie terytorialnego Centrum Kontroli Misji Systemu COSAPAS-SARSAT, jak również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W przypadku jeżeli nastąpi niezamierzona aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa – aktywacja nie związana z realnym zagrożeniem, lub konieczność przeprowadzenia nieplanowanego testu nadajnika (nie dotyczy: SELF-TEST) – o zaistniałej sytuacji należy natychmiast poinformować ARCC Warszawa (tel.: 22 574 51 90 lub 885 745 190, adres e-mail: ) lub najbliższy organ zapewniający służbę kontroli lotniska (TWR). Dane kontaktowe organów zapewniających służbę TWR w FIR Warszawa dostępne są w AIP Polska.

Pamiętajmy, że:

 • każde włączenie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, niezależnie od godziny jego uruchomienia i czasu jego pracy, powoduje wygenerowanie sygnału niebezpieczeństwa. Sygnał ten będzie odebrany przez system Cospas-Sarsat i przekazany do służby poszukiwania i ratownictwa, która jest zobligowana do podjęcia działań wyjaśniających;
 • testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa nie należy przeprowadzać zbyt często, gdyż wpływa on na stan baterii. Częstotliwość przeprowadzania testu powinna być zgodna z wytycznymi producenta nadajnika;
 • z uwagi na bezpieczeństwo ruchu lotniczego test nadajnika sygnału niebezpieczeństwa powinien trwać nie dłużej niż 5-10 min. Nie dotyczy: SELF-TEST;
 • informacje o zaplanowanym teście nadajnika sygnału niebezpieczeństwa należy przesłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie dotyczy: SELF-TEST.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z testowaniem nadajników sygnału niebezpieczeństwa, prosimy o kontakt z:
Departamentem Żeglugi Powietrznej
tel.: 22/520 72 27
 e-mail:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies