26.10.2015 Aktualizacja: 01.09.2017

Baltic FAB

Baltic FAB jest jednym z dziewięciu europejskich funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, ustanowionych w odpowiedzi na przyjęty przez Komisję Europejską pakiet przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES).
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r., funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej „oznacza blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych i ustanowiony niezależnie od granic państwowych, gdzie zapewnianie służb żeglugi powietrznej i związane z nimi funkcje są ukierunkowane na osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz zoptymalizowane w celu podjęcia w każdym funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej ściślejszej współpracy między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej lub – w odpowiednich przypadkach – wprowadzenia zintegrowanej instytucji”.
 
Baltic FAB utworzony został na podstawie dwustronnej umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej dnia 17 lipca 2012 roku w Wilnie (Dz. U. z 2014 r., poz. 479).  W myśl Umowy Baltic FAB obejmuje obszar FIR Warszawa oraz FIR Wilno, a jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej pojemności, efektywności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz skrócenie długości tras lotniczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Współpraca w ramach Baltic FAB na szczeblu państwowych władz nadzorujących Polski i Litwy odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego w Warszawie dnia
6 września 2012 roku, na mocy którego utworzony został Komitet Koordynujący Państwowych Władz Nadzorujących (Baltic FAB NSA Coordination Committee). W jego skład wchodzi po trzech przedstawicieli każdej ze stron.

Przedstawicielami Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Baltic FAB NSA Coordination Committee są:

- Pani Katarzyna Marks– Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Powietrznej;
- Pan Paweł Marszałek – p.o. Naczelnika Inspektoratu Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS;
- Pan Karol Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału ATM/ANS;

Delegację litewskiego CAA stanowią:

- Pani Margarita Paulauskienė - ;
- Pani Gina Budinienė - ;
- Pan Rytis Dubickas - ;       
 
Głównym zadaniem Komitetu Koordynacyjnego jest kierowanie działaniami z zakresu nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym w Baltic FAB. Działania te zostały zawarte we wspólnie opracowanym dokumencie NSA CC Implementation Plan i są obecnie na etapie realizacji.

Załączniki:

Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską z dnia 17 lipca 2012 r.;

pdfumowa-o-ustanowieniu-Baltic-FAB.pdf7.69 MB

Porozumienie o współpracy Krajowych Władz Nadzorujących Polski i Litwy z dnia 6 września 2012 r.

pdfNSA_Cooperation_Agreement.pdf1.34 MB

NSA CC Implementation Plan

xlsxNSA-CC-Implementation-Plan.xlsx21.45 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»