21.08.2019 Aktualizacja: 21.08.2019

Zwolnienia dotyczące operacji specjalnych

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dz. Urz. UE L281 z 13 października 2012, str. 1) ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 Prezes ULC z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych podmiotów, może zwolnić poszczególne podmioty lub kategorie podmiotów z dowolnych wymogów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wymienionych poniżej działań wykonywanych w interesie publicznym oraz szkoleń potrzebnych dla ich bezpiecznego prowadzenia:

  1. działania policyjne i celne;
  2. działania obejmujące dozorowanie ruchu i pościg;
  3. działania w dziedzinie ochrony środowiska, prowadzone przez organy władzy publicznej lub w ich imieniu;
  4. poszukiwanie i ratownictwo;
  5. loty medyczne;
  6. działania ewakuacyjne;
  7. działania gaśnicze;
  8. zwolnienia wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów głów państw, ministrów i innych funkcjonariuszy państwowych.

Do wniosku wraz z uzasadnieniem należy dołączyć analizę bezpieczeństwa, potwierdzającą, że wykonywanie ww. operacji będzie odbywało się w sposób bezpieczny.

Załączniki:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (Dz. Urz. UE L281 z 13 października 2012, str. 1) ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»