21.08.2019 Aktualizacja: 21.08.2019

Obiekty o charakterze niebezpiecznym

Obiekty o charakterze niebezpiecznym - Tłocznie gazu itd.

Zgłoszenia urządzenia o charakterze niebezpiecznym dokonuje się w terminie co najmniej 2 miesięcy przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia.

Zgłoszenie obiektu o charakterze niebezpiecznym powinno zawierać:

  1. datę zgłoszenia,
  2. nazwę urządzenia o charakterze niebezpiecznym,
  3. dane kontaktowe posiadacza urządzenia o charakterze niebezpiecznym: imię i nazwisko, firmę albo nazwę, adres, numer telefony, adres elektroniczny,
  4. opis zgłaszanego urządzenia o charakterze niebezpiecznym,
  5. informacje określające lokalizację obiektu o charakterze niebezpiecznym podane według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy, a także numer działki ewidencyjnej na której znajduje się to urządzenie wraz z podaniem obrębu i nazwy miejscowości;
  6. prognozowane maksymalne wzniesienie emisji silnych powietrznych fal uderzeniowych lub wyrzutu gazu ziemnego do atmosfery
  7. prognozowany maksymalny zasięg poziomy emisji silnych powietrznych fal uderzeniowych lub wyrzutu gazu ziemnego do atmosfery podany według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy,
  8. wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z rozdzielczością zapisu 1/10 m
  9.  przewidywany termin ukończenia budowy obiektu;
  10. mapę w skali 1: 25 000 z naniesioną reprezentacją urządzenia o charakterze niebezpiecznym w rzucie poziomym wyznaczoną przez ciąg współrzędnych zamkniętych określających obrys poziomy urządzenia o charakterze niebezpiecznym i naniesioną lokalizacją tego urządzenia;

 

Zgłoszenie przeszkody lotniczej będącej obiektem o charakterze niebezpiecznym należy przysłać w wersji papierowej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»