21.08.2019 Aktualizacja: 21.08.2019

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Przeszkody lotnicze oznakowuje się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych(Dz.U. 2002 nr 130 poz. 112), chyba że zostały zwolnione z obowiązku oznakowania przez właściwe organy lub uzyskały zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania.

Wniosek o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania bądź o zwolnienie z oznakowania przeszkody lotniczej złożyć może podmiot wskazany w art. 871 ust.6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730) bądź osoba fizyczna uprawiona na podstawie pełnomocnictwa przez ten podmiot.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»