30.10.2007 Aktualizacja: 08.10.2012

Dziennik Urzędowy - Rok 2006

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne są do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. 022 520 73 14,
022 520 73 15.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 10 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenia:

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego udzielania tymczasowego zezwolenia na wlot i wykonywanie lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obce statki powietrzne niemające ważnego świadectwa zdatności do lotu lub w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności do lotu

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych

Decyzje:

Nr 67 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie powołania Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Nr 79 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Obwieszczenia:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika nr 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 10 z dnia 29 grudnia 2006 r. pdf pobierz plik pdf 503.14 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 9 z dnia 17 listopada 2006 r.

Decyzje:

Nr 60 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 63 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Wytyczne:

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyznaczania i oznakowania stref ochronnych ILS

Obwieszczenie:

Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika nr 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 9 z dnia 17 listopada 2006 r. pdf pobierz plik pdf 198.03 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 25 września 2006 r.

Decyzje:

Nr 51 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 52 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 6 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Ogłoszenie:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wniosków i zaleceń profilaktycznych wynikających z badania wypadków i incydentów lotniczych

Zalecenie:

Zalecenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2006 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8 z dnia 25 września 2006 r.pdf pobierz plik pdf 455.99 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Zarządzenie:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego udzielania tymczasowego zezwolenia na wlot i wykonywanie lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obce statki powietrzne nieposiadające świadectwa zdatności do lotu lub w warunkach nieprzewidzianych w świadectwie zdatności do lotu

Decyzje:

Nr 38 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 39 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do spraw Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Ogłoszenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie listy instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych

Obwieszczenie:

Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaleceń dotyczących postępowania podczas wykonywania lotów na samolotach SAAB-340 w warunkach oblodzenia lub w warunkach meteorologicznych sprzyjających powstawaniu oblodzenia

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 7 z dnia 21 sierpnia 2006 r. pdf pobierz plik pdf 326.46 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 28 lipca 2006 r.

Wytyczne:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające wytyczne w sprawie wymagań technicznych stosowanych przez inspektorów przy sprawdzaniu zdatności technicznej ultralekkich statków powietrznych, paralotni, motolotni oraz spadochronów

Obwieszczenia:

Nr 8 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Komunikat:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie możliwości ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie oraz dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6 z dnia 28 lipca 2006 r. pdf pobierz plik pdf 128.00 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 26 czerwca 2006 r.

Decyzja:

Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w sieci stałych dróg lotniczych

Wytyczne:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wytyczne w sprawie wymagań technicznych stosowanych przez inspektorów przy sprawdzaniu zdatności technicznej ultralekkich statków powietrznych, paralotni, motolotni oraz spadochronów

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad wydawaniem i przedłużaniem pozwoleń na wykonywanie lotów motolotni

Obwieszczenie:

Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 5 z dnia 26 czerwca 2006 r. pdf pobierz plik pdf 394.47 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 5 maja 2006 r.

Ogłoszenie:

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie decyzji EASA NR 2003/19/RM oraz Nr 2003/01/RM.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 z dnia 5 maja 2006 r. pdf pobierz plik pdf 59.99 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Decyzje:

Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania Meteorologicznego Biura Nadzoru

Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)

Zarządzenie:

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Obwieszczenie:

Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 marca 2006 r. o sprostowaniu błędów

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 3 z dnia 28 kwietnia 2006 r. pdf pobierz plik pdf 568.04 KB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 13 marca 2006 r.

Zarządzenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Wytyczne:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad szkolenia i sprawdzania kwalifikacji operatora tankowania statków powietrznych prowadzonych przez pracodawcę

Obwieszczenia:

Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2 z dnia 13 marca 2006 r. pdf pobierz plik pdf 1.71 MB

 

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 16 lutego 2006 r.

Zarządzenie:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego

Decyzje:

Nr 50 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MCTR, MATZ lotnisk, stref TSA i TRA, tras MRT oraz wprowadzeniem zmian w drodze lotniczej

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej zadania organizatora rozkładów lotów

Ogłoszenia:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych

Ogłoszenia:

Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 1 z dnia 16 lutego 2006 r. pdf pobierz plik pdf 626.03 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies