12.06.2017 Aktualizacja: 09.07.2019


EUROPEJSKA KONFERENCJA LOTNICTWA CYWILNEGO – ECAC

Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference) została założona w 1955 r. jako organizacja międzyrządowa. Jej siedziba znajduje się w Paryżu. Zadaniem organizacji jest zharmonizowanie polityki oraz praktyk w zakresie lotnictwa cywilnego wśród jej państw członkowskich. Misją organizacji jest promocja ciągłego rozwoju bezpiecznego, wydajnego i zrównoważonego systemu transportu lotniczego w Europie.

Dzięki dużej wiedzy eksperckiej w zakresie lotnictwa cywilnego, członkostwu państw również spoza Unii Europejskiej oraz bliskiej współpracy z ICAO, ECAC stanowi wyjątkowe forum do dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami w zakresie lotnictwa cywilnego. Organizacja wspiera swoje 44 państwa członkowskie w rozwiązywaniu problemów, z jakimi mierzy się sektor lotnictwa cywilnego w Europie, w szczególności odnośnie bezpieczeństwa, ochrony, ułatwień, ochrony środowiska, a także kwestii ekonomicznych i prawnych. ECAC regularnie organizuje także międzynarodowe sympozja, warsztaty, seminaria oraz szkolenia.

Ponadto ECAC aktywnie współpracuje z podobnymi organizacjami z innych regionów świata, z poszczególnymi państwami członkowskimi ICAO, w tym z USA, Komisją Europejską, EUROCONTROL, a także z Joint Aviation Authorities Training Organization (JAA TO). Organizacja utrzymuje kontakty również z przemysłem lotniczym.
Polska jest członkiem ECAC od czerwca 1990 r.

W ramach współpracy z tą organizacją Prezes ULC bierze udział w sesji plenarnej ECAC (raz na trzy lata), w czasie której delegaci omawiają sprawozdania z działalności ECAC od czasu poprzedniej sesji plenarnej, przyjmują program pracy oraz budżet na kolejne trzy lata, uchwalają zalecenia, uchwały i wytyczne, a także wybierają Przewodniczącego ECAC, Wiceprzewodniczących oraz członków Komitetu Koordynacyjnego. Ponadto Prezes ULC bierze udział w spotkaniach Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego (trzy razy w roku) , w czasie których są analizowane, omawiane i rozwiązywane kwestie dotyczące polityki organizacji.

Więcej informacji na temat ECAC:
www.ecac-ceac.org 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies