20.03.2018 Aktualizacja: 22.05.2020


Standaryzacja ICAO

Standaryzacja ICAO jest realizowana poprzez koordynowanie działań Urzędu w zakresie czynności audytowych prowadzonych w ramach Globalnego Programu Kontroli Nadzoru Nad Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, opartego na ciągłym monitorowaniu (USOAP CMA – Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach).

Zasadniczym i bieżącym zadaniem państwa członkowskiego ICAO jest utrzymywanie i aktualizacja informacji w elektronicznym systemie zbierania i analizy danych Online Framework (OLF). System ten obejmuje następujące moduły wymagające ciągłego monitorowania i aktualizowania:

  • State Aviation Activity Questionnaire (SAAQ) – elektroniczny kwestionariusz zawierający kompleksowe informacje dotyczące działalności lotniczej państwa w obszarach: organizacji Urzędu, legislacji, personelu lotniczego, operacji lotniczych, badania wypadków i incydentów lotniczych, techniki lotniczej, żeglugi powietrznej oraz lotnisk;
  • EFOD (Electronic Filling of Differences) – moduł elektronicznego zgłaszania odstępstw, występujących w krajowym porządku prawnym, od norm i zalecanych praktyk (SARP) ICAO zawartych w Załącznikach do Konwencji chicagowskiej;
  • Self-Assesment – moduł elektroniczny służący samoocenie kluczowych obszarów lotnictwa cywilnego w Polsce, poprzez udzielenie odpowiedzi oraz aktualizację statusu tychże odpowiedzi na pytania protokolarne oceniające poziom efektywnej implementacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem;
  • State Corrective Action Plans (CAPs) – moduł elektroniczny służący do wprowadzania opisu działań naprawczych wraz z dowodami w stosunku do niezgodności stwierdzonych po audycie USOAP;
  • Mandatory Information Request – platforma komunikacyjna informująca o potrzebie dostarczenia przez Urząd niezbędnych informacji wymaganych do przeprowadzenia czynności walidacyjnych przez ICAO w ramach USOAP CMA.

Standaryzacja EASA

Standaryzacja EASA obejmuje dwa zasadnicze obszary: zarządzanie elektronicznym Systemem Informacji ds. Standaryzacji (SIS) oraz inspekcje standaryzacyjne EASA prowadzone w państwach członkowskich UE.
Zarządzanie SIS
Elektroniczny System Informacji ds. Standaryzacji (SIS – Standardisation Information System) jest dedykowany do procesu zbierania danych z państw członkowskich oraz planowania inspekcji standaryzacyjnych. W każdym roku odbywają się dwie kampanie aktualizacji danych w SIS – po jednej na każdą połowę roku. Efektem przekazywania przez Polskę danych w SIS jest opracowanie przez EASA czterech, kwartalnych raportów w zakresie ciągłego monitorowania (CMR - Continuous Monitoring Report). Na ich podstawie EASA tworzy Roczny Plan Inspekcji Standaryzacyjnych w państwach członkowskich EASA, w tym w Polsce (EASA Standardisation Inspection Annual Programme).

Inspekcje standaryzacyjne

Inspekcje standaryzacyjne EASA przewidziane w Rocznym Planie Inspekcji Standaryzacyjnych obejmują następujące etapy: etap przygotowawczy, etap inspekcji na miejscu, etap opracowania sprawozdania. Potem następuje okres realizacji działań następczych w wyniku ustaleń dokonanych przez zespół inspekcyjny.
Najważniejsze dokumenty tworzone w wyniku przeprowadzonej inspekcji to sprawozdanie z inspekcji oraz zatwierdzony przez EASA plan działań naprawczych.
Państwo członkowskie zobowiązane jest przedstawiać EASA dowody na dokonanie poszczególnych działań naprawczych, zgodnie z zatwierdzonym planem.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies