ICAO

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ utworzoną w 1944 r. Jej główna siedziba znajduje się w Montrealu. ICAO współpracuje ze 193 państwami członkowskimi i grupami interesariuszy, mając na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARPs) oraz polityk wspierających bezpieczny, wydajny, ekonomicznie zrównoważony i ekologiczny sektor lotnictwa cywilnego. SARPs są wykorzystywane przez państwa członkowskie ICAO w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania lokalnego lotnictwa i przepisów z normami globalnymi.

Oprócz podstawowej pracy nad międzynarodowymi SARPs i politykami lotniczymi państw członkowskich i przemysłu, a także działalnością z zakresu wielu innych priorytetów i programów, ICAO koordynuje również pomoc państwom członkowskim w realizacji licznych celów w zakresie rozwoju lotnictwa; tworzy globalne plany w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i żeglugi powietrznej; monitoruje i opracowuje raporty dotyczące licznych wskaźników wydajności sektora transportu lotniczego; kontroluje możliwości w zakresie nadzoru nad lotnictwem w państwach członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Polska bierze udział w Zgromadzeniu ICAO zwoływanym nie rzadziej niż raz na trzy lata. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia może zostać zwołane w każdej chwili na wniosek Rady lub na wniosek co najmniej jednej piątej łącznej liczby państw członkowskich. Zgromadzenie ma wiele uprawnień i obowiązków, między innymi: wybór państw członkowskich do reprezentowania w Radzie; rewizja i podejmowanie odpowiednich działań w sprawie sprawozdań Rady i decydowanie o wszelkich sprawach zgłoszonych Zgromadzeniu przez Radę; zatwierdzanie budżetu Organizacji.

W latach 2013-2016 Polska jako jeden z 36 krajów członkowskich była członkiem Rady ICAO biorąc czynny udział w pracach tej Organizacji.

W ramach współpracy z ICAO Prezes ULC wraz z ekspertami z Urzędu bierze udział w Zgromadzeniach i konferencjach wysokiego szczebla. Ponadto eksperci ULC uczestniczą w pracach paneli i grup roboczych organizacji.

Tytuł Poprawiono
CERG - Środkowoeuropejska Grupa Rotacyjna 24.01.2020
Przydzielanie desygnatorów 09.07.2019

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies