26.02.2016 Aktualizacja: 03.03.2022

Certyfikacja organizacji produkujących

Przypominamy, że produkcja wyrobów lotniczych może być realizowana w przypadku jeśli wnioskujący posiada zatwierdzony projekt lub zapewnił należytą koordynację prac pomiędzy wy-twarzaniem a projektem, w drodze odpowiedniego porozumienia z posiadaczem zatwierdzenia tego konkretnego projektu.

docxWniosek ULC Form NCAO

docxWniosek ULC Form NPOA Part 21

Wniosek o wydanie, przedłużenie albo wznowienie ważności certyfikatu składa się na formularzu ULC Form NCAO/NPOA w sposób ustalony przez Prezesa ULC.

Wniosek o Zatwierdzenie Organizacji Produkującej (POA) składany na druku nr 50 EASA do Departamentu Techniki Lotniczej. Wraz z wnioskiem powinna zostać przekazana Charakterystyka organizacji (POE), opracowana zgodnie z 21.A.143(a), dane personelu kierowniczego na drukach nr 4 EASA, wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód opłaty lotniczej.


Załącznik: Wykaz dokumentów załączanych do wniosku
docplik do pobrania64 KB
Załącznik: druk nr 50 EASA
docplik do pobrania36 KB
Załącznik: druk nr 4 EASA
docxplik do pobrania65.24 KB


Istotne zmiany w zatwierdzonej organizacji produkującej podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego po zbadaniu ich zgodności z wymogami przepisów.
Wykaz zmian istotnych określony jest w punktach 21.A.147 oraz 21.A.148 Podczęści G.
Zmiany istotne wnioskujący zgłasza na druku nr 51 EASA.
Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu opłaty oraz projekt zmienionych stron POE.
W przypadku zmiany personelu kierowniczego, do wniosku powinny być również dołączone dane nowo mianowanego personelu na drukach nr 4 EASA.


Załącznik: druk nr 51 EASA
docplik do pobrania44 KB
Przypominamy, że w uzasadnionych przypadkach produkcja wyrobów lotniczych może być re-alizowana również bez zatwierdzenia organizacji produkującej. Dotyczy to w szczególności pro-dukcji jednostkowej, o prostej technologii lub realizowanej przez małą organizację.
W takim przypadku organizacja powinna przedstawić uzasadnienie, że produkcja wg Podczęści G byłaby niewłaściwa, gdyż w istniejących okolicznościach system jakości nie spełniłby swej roli lub byłby niewykonalny.
Wniosek na druku nr 60 EASA wnioskujący składa do Departamentu Techniki Lotniczej. Wraz z wnioskiem powinien zostać przekazany podręcznik opracowany zgodnie z 21.A.125A lit. B oraz przedstawiony dowód opłaty lotniczej.


Załącznik: druk nr 60 EASA
docplik do pobrania44 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies