14.10.2007 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2006

18 maja br. w siedzibie Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Lotów ULC.

Coroczna konferencja gromadzi specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa lotów, ze wszystkich jednostek organizacyjnych lotnictwa cywilnego. Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie wniosków z analizy zdarzeń lotniczych zaistniałych w 2005 r. oraz wskazanie zagrożeń i kierunków działania w obszarze bezpieczeństwa lotów dla użytkowników przestrzeni powietrznej.

W wykładzie rozpoczynającym konferencję Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tomasz Kądziołka zwrócił uwagę na wnioski, jakie zostały przedstawione w analizie dotyczącej ubiegłorocznych zdarzeń lotniczych.

 

Najsłabszym ogniwem w działalności lotnictwa jest człowiek. To ludzie projektują statki powietrzne, produkują je, tworzą przepisy i niestety nie zawsze ich przestrzegają. To ludzie szkolą - jednak nie zawsze na pożądanym poziomie, to ludzie prowadzą kontrole i nadzór - jednak nie zawsze w wystarczającym zakresie. W tak skomplikowanym systemie nie trudno o błąd, co można wytłumaczyć. Ale trudno o usprawiedliwienie ignorancji, świadomego łamania przepisów, niewłaściwego przygotowania się do lotów oraz brawury. Niestety takie zjawiska mają miejsce w naszym lotnictwie. Zapewniam jednak, że są i będą dostrzegane, a ich sprawcy poniosą konsekwencje swoich zaniedbań - powiedział Prezes Tomasz Kądziołka.

Wiceminister Transportu Eugeniusz Wróbel w swoim wystąpieniu podkreślił, że lotnictwo jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią transportu w Polsce i jednocześnie najbezpieczniejszą. Wiceminister zwrócił również uwagę na fakt, że rozwój lotnictwa w Polsce łączy w sobie wiele związanych z tym wyzwań, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i dostosowywaniu prawa do szybko zmieniającej się sytuacji.

W 2005 roku w lotnictwie cywilnym RP zarejestrowano ogółem 303 zdarzenia lotnicze, w tym: 59 wypadków lotniczych, 32 poważne incydenty lotnicze oraz 200 incydentów lotniczych. W wypadkach śmierć poniosło 9 osób, a 36 osób doznalo poważnych obrażeń ciała. Zniszczeniu uległo 14 statków powietrznych, a 35 zostało poważnie uszkodzonych. Ponadto, na terytorium RP wydarzyły się 3 wypadki lotnicze na zagranicznych statkach powietrznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej ofiar śmiertelnych przynoszą wypadki na statkach powietrznych w składzie załogi: pilot + pilot lub pilot-instruktor + uczeń lub pilot + pasażer. W 2005 roku w 5 tego rodzaju lotach śmierć poniosło 5 osób, a 6 osób doznało poważnch obrażeń ciała. Najczęściej przyczyną tych wypadków był błąd w technice pilotowania.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji i firm lotniczych, ośrodków szkolenia, aeroklubów oraz użytkownicy statków powietrznych, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem lotów.

Referaty zaprezentowane na konferencji

Analiza statystyczna stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym RP w 2005 roku
(Wiesław Wojtasiak, Wydział Bezpieczeństwa Lotów ULC)
pdf plik do pobrania 1.65 MB

Badanie incydentów lotniczych jako element zapobiegania wypadkom oraz zarządzania bezpieczeństwem lotów
(Wojciech Netkowski, Wydział Bezpieczeństwa Lotów ULC)
pdf plik do pobrania 836.18 KB

Stan bezpieczeństwa lotów w 2005 r.
(Edmund Klich, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych)
pdf plik do pobrania 9.42 MB

ACAS - gdy człowiek zawiedzie
(Dariusz Zdrojewski, Agencja Ruchu Lotniczego)
pdf plik do pobrania 2.29 MB

Wpływ regulacji prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na problematykę bezpieczeństwa lotów
(Ryszard Tomiak, Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, ULC)
pdf plik do pobrania 600.97 KB

Stan bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym
(Piotr Goździk, Departament Żeglugi Powietrznej)
pdf plik do pobrania 903.83 KB

Zabezpieczenie operacji lotniczych przez naziemne słuzby ratownicze
(Cezary Adamiak, Departament Lotnisk ULC)
pdf plik do pobrania 7.93 MB

Psychologiczne aspekty szkolenia lotniczego z uwzględnieniem szkolenia instruktorów
(Bogdan Chwazik, Inspektorat Personelu Lotniczego ULC)
pdf plik do pobrania 185.64 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies