16.05.2019 Aktualizacja: 08.12.2021

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024.
Trzeci okres referencyjny (Reference Period – RP3) obejmuje lata 2020 – 2024.

Wstępne założenia dotyczące poziomu ambicji na okres referencyjny obejmujący lata 2020 – 2024 zawarto w dokumencie „PRB White Paper – RP3 Performance Objectives” opracowanym przez Performance Review Body (PRB) opracowanym w czerwcu 2016 r.
Tym samym zainicjowany został proces tworzenia celów na okres RP3 oraz rozpoczęto dyskusję z państwami członkowskimi oraz instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie i rozwój żeglugi powietrznej oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej na temat możliwości poprawy funkcjonowania systemu skuteczności działania w kolejnych latach. Wskazano, iż wzrost poziomu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej osiągnięty w trakcie poprzednich okresów referencyjnych, spodziewane wdrożenie technicznych systemów wspomagających proces zarządzania ruchem lotniczym m.in. w ramach Single European Sky ATM Research (SESAR) oraz implementacja nowych rozwiązań funkcjonalnych będą podstawą do opracowania celów na okresu – RP3.


Komisja Europejska zidentyfikowała także potrzebę dostosowania niektórych przepisów prawnych do nowych wymagań, które będą miały kluczowe znaczenie w realizacji przyszłych zadań. Zostały one określone w opublikowanej w grudniu 2015 r. Lotniczej Strategii dla Europy. Prowadzone w latach 2017-2018 przez ekspertów lotniczych i przedstawicieli ośrodków naukowych analizy jak również konsultacje ze środowiskiem lotniczym mające na celu poprawę stanu prawnego związanego z systemem skuteczności działania przyniosły rozwiązanie w postaci nowego, jednolitego Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, władze lotnicze państw członkowskich (w tym Polska) opracowały plany skuteczności działania na lata 2020-2024 i przekazały te dokumenty do Komisji Europejskiej w terminie do dnia 1 października 2019 r.


Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 Komisja Europejska dokonała weryfikacji planu skuteczności działania pod względem formalnym. Uwagi i zalecenia zostały przekazane za pismem Verification of completeness of Poland’s draft performance plan for the third reference period in accordance with Article 13(1) of the Implementing Regulation (EU) 2019/317 z dnia 31.10.2019 r. Uwzględniając powyższe uwagi, dokonano poprawek w treści Planu oraz załączników wskazanych przez Komisję.
Uaktualniony Plan Skuteczności Działania dla Polski – wersja z dnia 18.11.2019 r.


Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na cały sektor lotniczy, dramatycznie zmniejszając wielkość ruchu lotniczego w Europie. Nadzwyczajne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 miały bezpośredni na warunki funkcjonowania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej jak również na działania związane z wdrażaniem systemu skuteczności działania tych służb w kolejnych latach trzeciego okresu referencyjnego.


Komisja Europejska podjęła działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na ruch lotniczy, zapewnienia elastycznego reagowania na zmieniające się warunki funkcjonowania, jak również ułatwienie powrotu do normalnego funkcjonowania w okresie późniejszym. W konsekwencji wdrożono przepisy stanowiące odstępstwo od Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/317 t.j. „Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1627 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie nadzwyczajnych środków w trzecim okresie odniesienia (2020–2024) systemu skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z pandemią COVID-19” oraz ustanowiono przepisy szczegółowe dotyczące korekty ogólnounijnych docelowych parametrów skuteczności działania na okres RP3. Celem ustanowienia tych przepisów jest umożliwienie Komisji i państwom członkowskim szybkiego wdrożenia odpowiednich środków w odniesieniu do procesu ustalania docelowych parametrów skuteczności działania dla RP3 oraz złagodzenia skutków finansowych kryzysu związanego z COVID-19 dla użytkowników przestrzeni powietrznej.

Podjęto decyzję o rewizji planów skuteczności działania w celu dostosowania ich do sytuacji wynikającej ze znacznego zmniejszenia poziomu ruchu lotniczego. W ich opracowaniu uwzględniono prognozy ruchu lotniczego, przedstawione przez STATFOR w maju 2021 r. oraz ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania w kluczowych obszarach skuteczności działania określone w ramach Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/891 z dnia 2 czerwca 2021 r. ustanawiającej skorygowane docelowe parametry skuteczności działania sieci zarządzania ruchem lotniczym na trzeci okres odniesienia (2020-2024) oraz uchylającej decyzje wykonawczą (UE) 2019/903.


W trakcie prac stworzono warunki dla interesariuszy do przedstawienia swoich opinii oraz propozycji w zakresie funkcjonowania systemu skuteczności działania. Okazją do tego było m.in. spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez ULC w formie telekonferencji w dniu 31.08.2021 r.
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 oraz w oparciu o zapisy (UE) 2020/1627, powstał projekt Planu Skuteczności Działania dla Polski zawierający zrewidowane cele skuteczności działania, zapewniające spójność ze zmienionymi ogólnounijnymi docelowymi celami skuteczności działania, który po akceptacji przez MI został przesłany do Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2021 r.

Zrewidowany Plan Skuteczności Działania dla Polski – wersja z dn. 30.09.2021 r.


Dokument wraz z załącznikami zawierającymi szczegółowe informacje na temat celów skuteczności działania i warunków ich realizacji przez poszczególne instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/SSKY/index.html


Komisja Europejska dokonała weryfikacji Planu Skuteczności Działania przekazanego w dniu 1 października 2021 r. pod względem formalnym. Uwagi i zalecenia zostały przekazane za pismem “Poland’s Draft Performance Plan for the 3rd reference period (RP3) of the Single European Sky performance and charging scheme, submitted pursuant to Article 3(1) of Implementing Regulation (EU) 2020/1627. Verification of completeness in accordance with Article 13(1) of Implementing Regulation (EU) 2019/317” z dnia 27 października 2021 r.

Ponadto, w dniu 15 października 2021 r. opublikowane zostały prognozy STATFOR, wskazujące na istotną zmianę wartości przewidywanego ruchu lotniczego w najbliższych latach w porównaniu z prognozą opublikowaną w maju 2021 r. Zgodnie z Artykułem 10(2) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/317 zostały one uwzględnione w planie skuteczności działania.

Uwzględniając powyższe uwagi, dokonano aktualizacji treści Planu Skuteczności Działania dla Polski i po uzyskaniu akceptacji Ministra Infrastruktury, przekazano do Komisji Europejskiej 17 listopada 2021 r.
Uaktualniony PSD (LINK)

Pytania dotyczące Planu Skuteczności Działania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Performance Plan for Poland updated in line with the European Commission’s recommendations and approved by Ministry of Instructure could be downloaded from the link below.
For further correspondence in this subject, please use the following e-mail addresses: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. and Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Updated Performance Plan_POLAND.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies