16.08.2011 Aktualizacja: 12.03.2021

Regulacje europejskie

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należą:

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,

- „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk” wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA 2014/012/R, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r, uzupełnione o aktualizację:
 zmianę nr 1 - Decyzja nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r.,
 zmianę nr 2 - Decyzja 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 r.,
 zmianę nr 3 - Decyzja 2020/009/R z dnia 15 lipca 2020 r.,
 zmianę nr 4 - Decyzja 2020/021/R z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 zmianę nr 5 - Decyzja 2021/003/R z dnia 4 marca 2021 r.,
- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk”:
 wydanie 1 - Decyzja nr 2014/013/R z dnia 27 lutego 2014 r.,
 wydanie 2 - Decyzja nr 2015/001/R z dnia 25 stycznia 2015 r.,
 wydanie 3 - Decyzja nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r.,
 wydanie 4 - Decyzja nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r.,
 wydanie 5 - Decyzja nr 2021/004/R z dnia 4 marca 2021 r.,

 

- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia (EU) 2018/1139 naziemnych lotnisk VFR dla śmigłowców” wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R,
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie nr 73/2010,

• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową,

• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych,

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)

W dniu 11 listopada 2020 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej kolejne wydanie dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”. Dokument ten zawiera obowiązujące przepisy UE dotyczące lotnisk użytku publicznego w skonsolidowanej i łatwej do użycia formie, z zastosowaniem automatycznych łączy i zakładek.
Niniejsze wydanie obejmuje:

• Rozporządzenie (UE) nr 139/2014 (uwzględniające zmiany definicji przyrządowej drogi startowej wprowadzone „rozporządzeniem (UE) 2018/401”), wraz z załącznikami:
• ZAŁĄCZNIK I — Definicje terminów używanych w Załącznikach II – IV;
• ZAŁĄCZNIK II — Część ADR.AR, Wymagania dla organów — Lotniska;
• ZAŁĄCZNIK III — Część ADR.OR, Wymagania dla organizacji — Operatorzy lotnisk;
• ZAŁĄCZNIK IV — Część ADR.OPS, Wymagania operacyjne – Lotniska.
• Akceptowalne sposoby spełniania wymagań (AMC) i materiały zawierające wytyczne (GM), (zmiana 2);
• Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiał zawierające wytyczne (GM) dla projektowania lotnisk, „CS-ADR-DSN wydanie 4”, oraz
• Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk VFR dla śmigłowców znajdujących się na lotniskach podlegających wymaganiom Rozporządzenia (UE) 2018/1139, „CS-HPT-DSN - wydanie 1”, wprowadzone Decyzją ED nr 2019/012/R.

Dokument będzie regularnie aktualizowany przez EASA w celu uwzględnienia dalszych zmian przepisów UE dla lotnisk.

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracowuje obecnie polską wersję najnowszego wydania dokumentu „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”. Póki co udostępniamy dokument odnoszący się do poprzedniej wersji. Dokument ten, podobnie jak w oryginale, został zaopatrzony w zakładki, aktywny spis treści i łącza do przywoływanych przepisów, co powinno znacznie ułatwić korzystanie z obowiązujących wymagań. Aktualna wersja „Łatwo Dostępnych Przepisów dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)” w j. polskim, opracowana na podstawie dokumentu EASA opublikowanego w maju 2019 r. , w wersji WORD i PDF jest dostępna do pobrania poniżej.

Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.docx
Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf


Uwagi do tłumaczenia można kierować do ULC na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»