16.08.2011 Aktualizacja: 24.02.2023

Regulacje europejskie

Regulacje europejskie

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,

zmienione przez:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/401 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do klasyfikacji dróg startowych,
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014
  i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie nr 73/2010,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/208 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących operacji w każdych warunkach meteorologicznych,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/697 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1645 z dnia 14 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji o potencjalnym wpływie na bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do organizacji objętych zakresem stosowania rozporządzeń Komisji (UE) nr 748/2012 i (UE) nr 139/2014 oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 i (UE) nr 139/2014,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/369 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,

sprostowane przez:

 • Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 50 z 26.2.2016, str. 37),
 • Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 75 z 19.3.2018, str. 41),
 • Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową (Dz.U. L 195 z 3.6.2021, str. 9),
 • Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych (Dz.U. L 382 z 28.10.2021, str. 61),
 • Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 410 z 18.11.2021, str. 200),
 • Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową (Dz.U. L 410 z 18.11.2021, str. 201),
 • Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych (Dz.U. L 92 z 21.3.2022, str. 98),


- „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk” wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA 2014/012/R, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r,

uzupełnione o:

• zmianę nr 1 - Decyzja nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r.,

• zmianę nr 2 - Decyzja 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 r.,

• zmianę nr 3 - Decyzja 2020/009/R z dnia 15 lipca 2020 r.,

• zmianę nr 4 - Decyzja 2020/021/R z dnia 14 grudnia 2020 r.,

• zmianę nr 5 - Decyzja 2021/003/R z dnia 4 marca 2021 r.,

• zmianę nr 6 - Decyzja 2022/013/R z dnia 6 lipca 2022 r.,

• zmianę nr 7 - Decyzja 2022/016/R z dnia 23 sierpnia 2022 r.


- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk”:

• wydanie 1 - Decyzja nr 2014/013/R z dnia 27 lutego 2014 r.,

• wydanie 2 - Decyzja nr 2015/001/R z dnia 25 stycznia 2015 r.,

• wydanie 3 - Decyzja nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r.,

• wydanie 4 - Decyzja nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r.,

• wydanie 5 - Decyzja nr 2021/004/R z dnia 4 marca 2021 r.,

• wydanie 6 - Decyzja nr 2022/006/R z dnia 25 lutego 2022 r.

- „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk dla śmigłowców (VFR), zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia UE 2018/1139” wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R.

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)

W sierpniu 2022 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej aktualną wersję dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”, który stanowi tekst jednolity wszystkich przepisów UE dla lotnisk i w tej wersji obejmuje najnowsze wymagania wprowadzone rozporządzeniami KE i decyzjami EASA.
Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował i zamieszcza do pobrania poniżej, polską wersję tego dokumentu: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) 139/2014)”, która zawiera ostatnie zmiany przepisów KE i EASA.
docxŁDPL_Luty_2023.docx39.32 MB

pdfŁDPL_Luty_2023_bis.pdf28.68 MB

Uwagi do tłumaczenia można kierować na adres:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies