27.04.2021 Aktualizacja: 29.04.2021


Krajowy zespół bezpieczeństwa dróg startowych (Runway Safety Team –  zwany również RST) powołany został Zarządzeniem nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisanym 16 września 2020 roku. Zespół pełni rolę opiniodawczą i doradczą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla bezpieczeństwa dróg startowych, w szczególności dotyczących wtargnięć na drogi startowe, wypadnięć z dróg startowych i niewłaściwego kontaktu z drogą startową.

Zespół poprzez swoją działalność realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, w zakresie przewidzianym dla Komitetu ds. bezpieczeństwa drogi startowej.

W stały skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Departamentu Lotnisk, Departamentu Żeglugi Powietrznej, Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym oraz Departamentu Operacyjno-Lotniczego. Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby niebędące pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, posiadający wiedzę lub doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dróg startowych, w szczególności przedstawiciele ministra właściwego ds. transportu, zarządzających lotniskami, operatorów lotniczych, instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, ośrodków szkolenia lotniczego, organizacji obsługi technicznej, producentów sprzętu lotniczego czy projektantów infrastruktury lotniskowej.

pdfDecyzja_nr_16_Prezesa_ULC_z_16.09.2020.pdf524.52 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies