22.11.2013 Aktualizacja: 07.01.2021

Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem Podręcznika „Zarządzanie Zagrożeniami Środowiskowymi na lotniskach w FIR Warszawa” część 1 – Porty lotnicze. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w poniższej publikacji cenne informacje do realizacji efektywnego zarządzania zagrożeniami m.in. powodowanymi przez ptaki dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

 pdfPodręcznik

***

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą dot. zderzeń statków powietrznych z ptakami. Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat ryzyka zderzeń z ptakami, migracji oraz koncentracji ptaków w Polsce, działań podejmowanych w celu unikania zderzeń a także raportowania zdarzeń. Mamy nadzieję, że publikacja stanowić będzie źródło cennych informacji i przyczyni się do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w naszej krajowej przestrzeni powietrznej i na lotniskach. Dokument został przygotowany w ramach działań Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, którego jednym z celów jest zwiększanie świadomości dot. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (zwłaszcza ptaki) dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Życzymy ciekawej lektury

pdfBroszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_do_druku.pdf10.66 MB

pdfBroszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_elektroniczna.pdf2.98 MB

***

Uprzejmie informujemy o powstaniu nowej strony internetowej dedykowanej kolizjom statków powietrznych z ptakami www.kolizjezptakami.pl Strona powstała w związku z realizacją jednego z zadań Komitetu– poszerzaniem świadomości związanej z zarządzaniem zagrożeniami, jakie może powodować obecność zwierząt na lotnisku i w jego otoczeniu.
Na stronie znajduje się m.in. 5 zasad jak uniknąć kolizji z ptakami jeszcze przed startem, procedurę zgłaszania zdarzeń, informacje na temat obszarów koncentracji ptaków i wiele innych rad i wskazówek.

***

Zachęcamy Państwa to korzystania z przygotowanych w ramach działalności Komitetu ulotki oraz plakatu promującego konieczność zgłaszania wszelkich zdarzeń dot. kolizji statków powietrznych z ptakami (oraz innymi zwierzętami).
Mamy nadzieję, że zarówno ulotka jak i plakat zaktywizują wszystkich użytkowników statków powietrznych do jeszcze większej uważności w kontekście współdzielenia przestrzeni powietrznej z ptakami.

pdfKolizje z ptakami, B2 ulotka7.6 MB

jpgKolizje z ptakami, A1 plakat.jpg14.4 MB

***

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Uczestnicy tegorocznego spotkania, oprócz możliwości zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działań podejmowanych w celu ograniczania zagrożeń i minimalizacji ryzyka powodowanego przez zwierzęta dla bezpieczeństwa lotniczego, dzięki uprzejmości Kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, (gdzie odbyło się spotkanie) mieli również okazję zapoznać się z działem używanym do wykonywania badań skutków zderzeń statków powietrznych oraz laboratorium Instytutu.
Dziękujemy wszystkim prelegentom za współtworzenie wydarzenia – mieliśmy m.in. możliwości wysłuchania prezentacji nt. doświadczeń związanych z zarządzaniem zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach w Lublinie, Krakowie oraz Wrocławiu. Cieszymy się również z wyrażonych deklaracji chęci współpracy z ośrodkami naukowymi oraz ekspertami w dziedzinie ornitologii. Mamy nadzieję, że działania Zespołu przyczynią się do zapewnienia odpowiednich metod i narzędzi oraz procedur i systemów, jak również regulacji umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach i w przestrzeni powietrznej.

Prezentacje:
Zarządzanie zagrożeniami ze strony ptaków i dzikich zwierząt EPLB3.06 MB

Ptaki w otoczeniu Schiphol PTOP2.36 MB

Aplikacja dot. aktywności ptaków EPKK3.25 MB

Podsumowanie działań Komitetu oraz statyka zdarzeń za rok 2018 ULC1.08 MB
Zarządzenie Prezesa ULC nr 10 z 2019 roku w sprawie powołania krajowego zespołu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami90.07 KB

 ***

W dniach 15-19 maja 2017 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), we współpracy z Międzynarodowym Zrzeszeniem Portów Lotniczych (ACI) zorganizowała sympozjum „Wildlife Strike Hazard Reduction” - dotyczące zmniejszania zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi kwestiami omówionymi podczas konferencji.

docplik do pobrania66 KB

***

Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji "Bird/Wildlife Strike Prevention"

W dniach 19-21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła Międzynarodowa Konferencja World Birdstrike Association (WBA) poświęcona ograniczaniu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (w szczególności ptaki) dla lotnictwa.

Konferencje WBA organizowane są co 2 lata w ramach realizacji jednego z podstawowych celów WBA, jakim jest umożliwianie wymiany istotnych informacji i doświadczeń między ekspertami z całego świata, w tym także w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

Konferencja współorganizowana była przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz World Birdstrike Association. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Tegoroczne wydarzenie „Bird/Wildlife Strike Prevention Conference” miało miejsce na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, uczestniczyło w niej ponad 150 osób z 30 krajów. W spotkaniu brali udział Przedstawiciele oraz eksperci m.in. Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), sił zbrojnych, jaki rówież piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, przedstawiciele linii lotniczych, władz lotniczych, a także biolodzy (głównie ornitolodzy, ekolodzy) oraz przedstawiciele świata nauki. Konferencję otworzył Prezes ULC Piotr Samson, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dyw. pil. Jan Śliwka oraz Prezes WBA Rob van Eekeren.


Spotkanie umożliwiło dyskusję, wymianę informacji w zakresie relacji lotnictwo-środowisko, najnowszych technologii i badań ułatwiających zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi oraz analizy baz danych o kolizjach statków powietrznych ze zwierzętami. Liczny udział przedstawicieli zarówno ULC, jak też Sił Zbrojnych potwierdza rozwijającą się współpracę cywilno-wojskową w zakresie bezpieczeństwa operacji lotniczych w Polsce.


Uczestnicy spotkania pierwszego dnia konferencji mieli możliwość zapoznania się z szeregiem interesujących prezentacji obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z ograniczaniem zagrożeń środowiskowych, w tym także założeń legislacyjnych planowanych m.in. przez ICAO oraz EASA.  Drugiego dnia wydarzenia odbyły się warsztaty dotyczące trzech głównych zagadnień: Ekologii, Technologii oraz Zbierania danych i nadzoru.  Trzeci dzień przyniósł możliwość podsumowania dotychczasowych osiagnięć i omówienia planowanych działań podejmowanych w wielu rejonach świata na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa operacji lotniczych. Tego dnia zorganizowane zostały dwa spotkania panelowe dotyczące zagadnień realizowanych przez EASA oraz przedstawicieli sił zbrojnych 13 państw członków NATO oraz krajów partnerskich (WBA-MIL). W trakcie Konferencji zaproponowano powołanie nowego zarządu WBA, w którego skład wszedł również ekspert z Polski. Wybranym na Przewodniczącego WBA został Pan Gary Cook, który dziękując za dotychczasową pracę ustępującemu ze stanowiska Panu Robowi van Eekerenowi, zapewnił o kontynuacji działań WBA mających na celu m.in. doskonalenie wymiany informacji pomiędzy ekspertami z całego świata i współpracę cywilno-wojskową.


W dniach 22-23 listopada 2018 roku część uczestników konferencji wzięła udział w szkoleniu tematycznym pt. „Wildlife hazard management”, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym ULC.


* Osoby zainteresowane tematyką podejmowaną podczas tegorocznej konferencji WBA zachęcam do śledzenia strony www.worldbirdstrike.comgdzie niedługo pojawią się prezentacje oraz informacje dot. dalszych działań stowarzyszenia. Chętnych do współpracy na krajowym obszarze zapraszam na stronę www.kolizjezptakami.pl celem zapoznania się m.in. z możliwościami dołączenia do prac krajowego komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami planowane jest na dzień 19 grudnia 2017 r. Tegoroczne podsumowanie zagadnień znajdujących się w obszarze dotyczącym zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych odbędzie się dzięki uprzejmości Zarządzającego lotniskiem Chopina w Warszawie.
 
Do uczestniczenia w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli portów lotniczych, specjalistów z zakresu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem, ornitologów, teriologów, biologów, przedstawicieli strony wojskowej, resortu środowiska, jak i przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dodatkowe informacje dotyczące komitetu uzyskać można również na stronie www.kolizjezptakami.pl a szczegóły dotyczące spotkania uzyskać można również pod numerem telefonu 22 520 74 67.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania:

pdfPodsumowanie działań komitetu Beata Grabowska

pdfStatystyki zderzeń Piotr Kaczmarczyk

pdfZmiany ustawy Prawo wodne Bartłomiej Grzędziński

pdfInnowacyjne technologie w walce z zagrożeniami ze strony ptaków

pdfIncydenty i analizy. Michał Skakuj

pdfKolizje ptaków z dronami. Adam Zbyryt

pdfSMS wildlife. Od tłumaczenia do ograniczenia Michał Skakuj

pdfSystem zarządzania zagrożeniami G. Sulkowski

 

 Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Komitet działa na podstawie Decyzji nr 3 Prezesa Urzędu z 2013 roku i pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń uczestników, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w kraju i za granicą oraz ułatwia rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i krzewienie świadomości istniejących zagrożeń dla lotnictwa cywilnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, ornitolodzy, przedstawiciele strony wojskowej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie spotkania przedstawiono szereg prezentacji, które dotyczyły m.in. aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych (UE, ICAO) w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i projektowanych zmian, zaprezentowano działanie systemu raportowania zdarzeń (ECCARIS) oraz przedstawiono praktyczne przykłady zderzeń statków powietrznych z ptakami, ich konsekwencje oraz podejmowane środki zaradcze i działania profilaktyczne. Szczególnie interesujące były przykłady zderzeń z ptakami w Lotnictwie Sił Zbrojnych PR oraz wyniki realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w bazach lotniczych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi do ochrony lotnisk przed zagrożeniami ze strony zwierząt, takimi jak: kamery termowizyjne, radary służące do wykrywania aktywności ptaków oraz systemy monitorowania lotniska stosowane m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac komitetu i zaplanowano działania na przyszły rok, w tym zmianę decyzji powołującej komitet. Najważniejszym zadaniem Komitetu jest obecnie wsparcie stworzenia spójnego systemu regulacji w zakresie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz doregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem operacji lotniczych m.in. nad obszarem rezerwatów i parków narodowych. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych oraz Ministerstwa Środowiska.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania. Za koordynację prac Komitetu odpowiada pani Beata Grabowska p.o. Naczelnika Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych ULC. e-mail: , tel.: +48 22 520 74 89

pdfZajmujący przypadek kolizji z czajką

pdfSystem Eccairs w raportowaniu zdarzeń ze zwierzętami

pdfWskaźniki bezpieczeństwa SPI w zakresie zdarzeń lotniczych z udziałem zwierząt

pdfPtaki na lotnisku inaczej

pdfStandardy szacowania zagrozeń ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i zwierzetami

pdfStrefy R nad Parkami Narodowymi ochrona przyrody bezpieczenstwo lotnictwa

pdfRegulacje ICAO UE krajowe w zakresie wildlife


***

Uprzejmie informujemy, iż dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą m.in.:

 •  uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze;
 •  identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
 •  zaangażowania ATC, linii lotniczych, pilotów;
 •  współpracy lotniska z otoczeniem;
 •  hodowli gołębi w otoczeniu lotnisk.

Komitet powołany został w celu identyfikowania i monitorowania zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu, powodowanych przez zwierzęta (w tym również ptaki). Jednym z celów działalności komitetu jest m.in. wypracowanie działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń zderzeń.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w spotkaniach również udział mogą brać osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.

Szczegóły dotyczące działalności komitetu dostępne są w zakładce „Lotniska”.

***

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana. Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu (dwa razy w roku) mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt.

Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds Zderzeń z Ptakami).

Aktualnie w ramach Komitetu opracowywane są m.in. procedura związana ze zbieraniem i analizą szczątków zwierząt, które zostały znalezione na terenie lotniska oraz materiał analityczny związany z ryzykiem kolizji. Umożliwi to Zarządzającym lotniskami prawidłowe oszacowanie ryzyka kolizji z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie efektywnego Planu Kontroli Środowiska (zgodnie z zaleceniami Podręcznika ICAO 9137 punkt 3.4.1).

We współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, którego przedstawiciel uczestniczy w pracach Komitetu, opracowywany jest również wzór wniosku dotyczącego postępowania ze zwierzętami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych, wraz z załącznikiem zawierającym listę gatunków zwierząt oraz krótką instrukcją dotyczącą składania wniosków. Będzie to istotne z punktu widzenia Zarządzających lotniskami, gdyż usprawni całą procedurę składania i rozpatrywania wniosków.

***

Uprzejmie informujemy, że na terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice, w dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbyło się piąte spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

pdfssaki_zagrozenia.pdf1.37 MB

pdfotoczenie_lotniska.pdf1.94 MB

pdfkolizje_ze_zwierzetami.pdf975.91 KB

pdfbociany_bezpieczenstwo.pdf2.46 MB

pdfanalizy_kolizji.pdf1.28 MB

***

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Kraków-Balice odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Krakowie.  


Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą:

 • analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
 • uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji;
 • uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6;
 • omówienia statystyki zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w Polsce w latach 2010-2013;
 • zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis (prezentacja w języku angielskim);
 • problemu powodowanego przez bociany tj. lokalizacji gniazd i zagrożeń przez nie powodowanych;
 • statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach wojskowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie spotkania prosimy o przesłanie zapytania na adres

Decyzja nr 3 Prezesa ULC z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

pdfpobierz plik pdf495.16 KB

Wytyczne nr 10 Prezesa ULC z dnia 22 października 2013 roku Poz. 100, w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO w Doc 9137- „Podręcznik służb portu lotniczego”, część 3 „Kontrola i zmniejszanie zagrożenia ze strony zwierząt”

pdfpobierz plik pdf698.42 KB

 

Plakat BL 2014

jpg
pobierz plik384.66 KB

 

Plakat Komitetu na Krajową konferencję bezpieczeństwa lotów:

jpgPlakat_BL.jpg1.29 MB

Działania profilaktyczne podejmowane przez Zarządzających lotniskami:

pdfpobierz plik509.11 KB

Prezentacje z drugiego spotkania Komitetu:

pdfBC-Łódź.pdf1.57 MB

pdfBiologiczna_ochrona_lotniska_metodą_sokolniczą_praca_sokolnika.pdf768.25 KB

pdfKolizje_w_lotnictwie_sił_zbrojnych_RP.pdf2.28 MB

pdfKolizje_w_portach_lotniczych.pdf1.38 MB

pptprobl_odp_skarbu_panstwa.ppt1.88 MB

Prezentacje z trzeciego spotkania Komietu:

pdfPrezentacja_MERLIN.pdf2.42 MB

ppsstatystyki_Prezentacja_12_06_2013_ZAB.pps516.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc_lotniska_M_Gierada_ZAB.pps165.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc producenta w przypadku BS Sznajder ZAB.pps682.5 KB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne, czwarte spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Miło nam, iż spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Jednocześnie zachęcamy również do udziału w spotkaniach przedstawicieli przewoźników lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwa Sił Powietrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące informacje:

 • Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
 • Gatunki ptaków i kolizje – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
 • Otoczenie lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
 • Ochrona biologiczna, jako element zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Wstęp do prezentacji terenowe radaru;
 • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
 • Planowanie i realizacja inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.

Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez Zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji podejmowanych podczas spotkania, zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach dot. zderzeń oraz uszczegółowienia zapisów dot. otoczenia lotniska w zakresie dot. obecności zwierząt.

Prezentacje z czwartego spotkania Komitetu:

pdfGatunki ptaków2.27 MB

pdfOtoczenie3.9 MB

pdfZgłaszanie zderzeń3.27 MB

pdfZgłaszanie zderzeń - doświadczenia Wizz Air1.89 MB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies