27.04.2021 Aktualizacja: 12.11.2021


Poniżej publikujemy kompendium przepisów, wytycznych i dokumentów w zakresie GRF wydanych przez ICAO oraz EASA.

 

ICAO GRF:

  • Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, LOTNISKA, Tom I- Projektowanie i eksploatacja lotnisk. Wydanie ósme, lipiec 2018 

pdfZałącznik_14_Tom_I_zm.13B15_2021.02.pdf7.18 MB

  • Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby Informacji Lotniczej. Wydanie szesnaste, lipiec 2018 r.

pdfZałącznik_15_ICAO_popr_41_42_.pdf401.52 KB

  • Wytyczne Nr 5 Prezesa ULC z dnia 13.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO – Doc 4444

pdfDoc_4444_pl.pdf6.59 MB

  • Wytyczne ICAO w sprawie wydawania SNOWTAM. Wydanie pierwsze (V.1.0), luty 2020 r. (projekt tłumaczenia)

docx__SNOWTAM_Wytyczne_ICAO_pl_2021.02.18_RK.docx146.17 KB

  • Okólnik 355 - Ocena, pomiar i raportowanie warunków na nawierzchni drogi startowej (projekt tłumaczenia)

docx__Okólnik_355_pl_2021.02.18_RK.docx1.71 MB

  • Doc 9981 Procedury służb żeglugi powietrznej – Lotniska. Wydanie drugie, 2016 r.   (projekt tłumaczenia)

docx__Doc_9981_PANS_-_Lotniska_2_pl_2021.02.18_RK.docx1002.5 KB

 

EASA GRF:

  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylające rozporządzenie nr 73/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0469

 

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych (wraz ze sprostowaniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 382/61 z dnia 28 października 2021 r.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R2148

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.382.01.0061.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A382%3ATOC

ULC:

  • Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – dedykowany zagadnieniu GRF 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies