21.01.2016 Aktualizacja: 17.02.2023

Wykonanie 1-9 lotów czarterowych

Loty czarterowe - zezwolenie pojedyncze


Uprawnia do wykonania od 1 do 9 lotów handlowych do/z lub w Polsce przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwa EOG lub Szwajcaria).

Potrzebny wniosek: docxcharter_flights_application.docx116.39 KB

Termin na złożenie wniosku: min. 3 dni robocze przed dniem wykonania pierwszego lotu

Potrzebne dokumenty:
1. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) wraz ze specyfikacjami operacyjnymi;
2. Potwierdzenie ubezpieczenia statków powietrznych;
3. Umowa czarterowa (umowa na przewóz);
4. Świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego;
5. Świadectwo w zakresie hałasu statku powietrznego;
6. Zezwolenie TCO wydane przez EASA.

Wykonywanie lotów handlowych bez zezwolenia Prezesa ULC lub statkami innymi niż wskazane w zezwoleniu podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

Dodatkowe informacje:

Podpisany odręcznie wniosek można również przesłać za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub jako załącznik na adres email:

Dokumenty do wniosku można złożyć również za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub poprzez e-mail na adres:

Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonanie dziesiątego lub kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym podlega opłacie lotniczej w wysokości 19 962 zł. Ww. opłata nie ma zastosowania, jeśli wcześniej wniesiono opłatę za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia ogólnego w danym sezonie rozkładowym.
Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:

przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
tytuł przelewu: „Tab.1, 1.2 zezwolenie pojedyncze”

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) –

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000256/U/D20200256Lj.pdf

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm.) –

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1370) -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001370/O/D20201370.pdf

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 133 z 6 maja 2014 r., str. 12-26) –
https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/bezpieczenstwo-lotnicze/3444-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-452-2014-z-dnia-29-kwietnia-2014-r-ustanawiajace-wymagania-techniczne-i-procedury-administracyjne-dotyczace-operacji-lotniczych-wykonywanych-przez-operatorow-z-panstw-trzecich-zgodnie-z-rozporzadzeniem-parlamentu-europejskiego

Kontakt:
Wydział Przewozów Lotniczych
tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20
fax: 22 520 73 53
e-mail:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies