21.01.2016 Aktualizacja: 27.07.2020

Wykonanie 1-9 lotów czarterowych

Loty czarterowe - zezwolenie pojedyncze


Uprawnia do wykonania od 1 do 9 lotów handlowych do/z lub w Polsce przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwa EOG lub Szwajcaria).

Potrzebny wniosek: docxcharter_flights_application.docx116.39 KB

Termin na złożenie wniosku: min. 3 dni robocze przed dniem wykonania pierwszego lotu

Potrzebne dokumenty:
1. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) wraz ze specyfikacjami operacyjnymi;
2. Potwierdzenie ubezpieczenia statków powietrznych;
3. Umowa czarterowa (umowa na przewóz);
4. Świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego;
5. Świadectwo w zakresie hałasu statku powietrznego;
6. Zezwolenie TCO wydane przez EASA.

Wykonywanie lotów handlowych bez zezwolenia Prezesa ULC lub statkami innymi niż wskazane w zezwoleniu podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

 

Dodatkowe informacje:


Wniosek można złożyć za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53.
Dokumenty do wniosku można złożyć również za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonanie dziesiątego lub kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym podlega opłacie lotniczej w wysokości 16 056 zł. Ww. opłata nie ma zastosowania, jeśli wcześniej wniesiono opłatę za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia ogólnego w danym sezonie rozkładowym.
Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:
a. gotówką w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego; kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00; lub
b. przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
tytuł przelewu: „Tab.1, 1.2 zezwolenie pojedyncze”

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002096/U/D20182096Lj.pdf

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz. U. z 2013 r. poz. 719) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000719/O/D20130719.pdf

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 133 z 6 maja 2014 r., str. 12-26) –
https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/bezpieczenstwo-lotnicze/3444-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-452-2014-z-dnia-29-kwietnia-2014-r-ustanawiajace-wymagania-techniczne-i-procedury-administracyjne-dotyczace-operacji-lotniczych-wykonywanych-przez-operatorow-z-panstw-trzecich-zgodnie-z-rozporzadzeniem-parlamentu-europejskiego

 

 

Kontakt:
Wydział Przewozów Lotniczych
tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20
fax: 22 520 73 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»