31.10.2007 Aktualizacja: 17.02.2023

Wykonywanie lotów regularnych – zezwolenie

Loty regularne - zezwolenie eksploatacyjne

 

Uprawnia do wykonywania regularnego przewozu lotniczego do/z lub w Polsce przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwa EOG lub Szwajcaria).

Potrzebny wniosekdocxscheduled_flights_application.docx105.51 KB

Termin na złożenie wniosku: min. 30 dni przed dniem wykonania pierwszego lotu

 

Potrzebne dokumenty:

  1. Dokumenty określające status prawny przewoźnika lotniczego oraz strukturę kapitałową i skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym;
  2. Wyznaczenie przez właściwy organ obcego państwa do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem (tylko w przypadku gdy wymaga tego umowa międzynarodowa);
  3. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) wraz ze specyfikacjami operacyjnymi;
  4. Potwierdzenie ubezpieczenia statków powietrznych;
  5. Świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego;
  6. Świadectwo w zakresie hałasu statku powietrznego;
  7. Zezwolenie TCO wydane przez EASA.

 

Wykonywanie lotów handlowych bez zezwolenia Prezesa ULC podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

 

Dodatkowe informacje:

Podpisany odręcznie wniosek można również przesłać za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub jako załącznik na adres email:

Dokumenty do wniosku można złożyć również za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub poprzez e-mail na adres:

Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych podlega opłacie lotniczej w wysokości 26 617 zł.

Przed rozpoczęciem przewozów lotniczych należy przedstawić rozkład lotów. Rozkład lotów podlega zatwierdzeniu przez Prezesa ULC.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

 

Opłatę lotniczą można uiścić:

przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „Tab.1, 1.2 zezwolenie eksploatacyjne”

 

Podstawy prawne:

 

Kontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies