10.01.2012 Aktualizacja: 30.11.2021

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2012

27 kwietnia br. odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Lotów dla lotnictwa komercyjnego. W trakcie jej trwania omówiono wybrane zdarzenia lotnicze w krajowym i międzynarodowym cywilnym transporcie lotniczym. Dyskutowano również o systemie jakości w lotnictwie komercyjnym zwracając uwagę na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji personelu zatrudnionego w podmiotach lotniczych, a także podnoszenia świadomości znaczenia jakości w zarządzaniu tymi podmiotami. „Bez niej nie da się zbudować sprawnej organizacji oraz właściwie dbać o bezpieczeństwo” – podkreślano.

Przedstawiciele Urzędu omówili zmiany w przepisach europejskich z zakresu licencjonowania oraz operacji lotniczych. Zachęcano do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania na uwag co do możliwych do zastosowania okresów przejściowych w ich implementacji.

Przedstawiono założenia i obecny stan prac nad Krajowym Programem Bezpieczeństwa. 

Mówiono także o wykonywaniu operacji lotniczych z lotnisk certyfikowanych przy ograniczonej widzialności oraz o funkcjonowaniu lotniska certyfikowanego przy ograniczonej widzialności.

Generalnie stwierdzono, że bezpieczeństwo w zarobkowym transporcie lotniczym w kraju utrzymywane jest na wysokim poziomie. Podkreślano, że jednym z wielu zadań operatorów posiadających certyfikat przewoźnika lotniczego jest podejmowanie systematycznych działań w celu utrzymania stanu bezpieczeństwa lotów w oparciu o zasady zarządzania bezpieczeństwem i ocenę ryzyka dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych na przyjętym przez operatora akceptowalnym poziomie.

W 2011 roku zaewidencjonowano ogółem 1602 zdarzeń lotniczych, w tym 110 wypadków, 22 poważnych incydentów, 638 incydentów oraz 832 inne zdarzenia lotnicze z możliwym wpływem na bezpieczeństwo. 

W zarobkowym transporcie lotniczym odnotowano ogółem 1068 zdarzeń lotniczych, w tym 3 wypadki, 11 poważnych incydentów, 376 incydentów oraz 678 innych zdarzeń lotniczych z możliwym wpływem na bezpieczeństwo.

cat_1_12.jpg
cat_3_12.jpg
cat_4_12.jpg

Materiały konferencyjne

1. Wybrane zdarzenia lotnicze w krajowym transporcie komercyjnym
pdf plik do pobrania 2.23 Mb

2. Wybrane zdarzenia lotnicze w międzynarodowym transporcie komercyjnym w aspekcie CRM
pdf plik do pobrania 2.69 Mb

3. Czas pracy pilotów w lotnictwie komercyjnym  
pdf plik do pobrania 858.37 Kb

4. Zmiany w prawie UE dot. przewoźników lotniczych
pdf plik do pobrania 3.03 Mb

5. Zmiany w licencjonowaniu
pdf plik do pobrania 566.21 Kb

6. Krajowy Program Bezpieczeństwa - nowa jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie komercyjnym
pdf plik do pobrania 4.43 Mb

7. Terroryzm lotniczy – międzynarodowa odpowiedzialność cywilna
pdf plik do pobrania 331.56 Kb

8. Wykonywanie operacji lotniczych z lotnisk certyfikowanych przy ograniczonej widzialności
pdf plik do pobrania 1.46 Mb

9. Funkcjonowanie lotniska certyfikowanego przy ograniczonej widzialności - projekt ULC
pdf plik do pobrania 863.09 Kb

10. Funkcjonowanie lotniska  w warunkach ograniczonej widzialności
pdf plik do pobrania 677.87 Kb

11. Czas pracy personelu latającego
pdf plik do pobrania 1.45 Mb

12. Wymagania środowiskowe wobec lotnictwa - EU ETS
pdf plik do pobrania 145.46 Kb

13. Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji dla lotnictwa komercyjnego (CAT) w dniu 21 kwietnia 2012 r.
pdf plik do pobrania 209.65 Kb

***

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów w module dla lotnictwa ogólnego odbyła się 21 marca br.  

Otwierając Konferencję pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tomasz Kądziołka zwrócił uwagę na temat tegorocznego spotkania: „Zarządzanie bezpieczeństwem –praktyka i prawo”. Zauważył, że w życiu codziennym obserwowane są sytuacje, w których prawo rozmija się z praktyką. Istotne jest, aby przepisy nie krępowały działalności gospodarczej, ale ważne jest również, by podmioty funkcjonujące w obszarze lotnictwa cywilnego zdawały sobie sprawę z faktu, że tworzenie norm prawnych i późniejsze dostosowywanie się do nich jest warunkiem utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i koniecznością. Dlatego właśnie Prezes Kądziołka zachęcał podmioty lotnicze do większej aktywności w procesie tworzenia aktów wykonawczych do znowelizowanej niedawno ustawy – Prawo lotnicze, tak, by uregulowania w nich zawarte były możliwe do spełnienia i adekwatne do obecnego poziomu rozwoju rynku.

Przedstawiciel Ministra Transportu – Dyrektor Departamentu Lotnictwa Krzysztof Kapis apelował, aby nie dokonywać kompromisów kosztem bezpieczeństwa. Takie podejście jest uznawane i stosowane na całym świecie. Zwrócił również uwagę na fakt, że o kwestii bezpieczeństwa należy myśleć pro aktywnie, wynosić naukę, z zaistniałych zdarzeń, ale także przewidywać możliwość ich wystąpienia w przyszłości i podejmować starania w celu ich uniknięcia. „Działania we wszystkich sferach lotnictwa cywilnego od prawa, po technikę muszą się koncentrować na dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa” – powiedział dyrektor Kapis.

Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa lotów w 2011 r. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2011 r. spadła liczba incydentów i pozostałych zdarzeń lotniczych. W minionym roku – według danych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - odnotowano 1574 zdarzeń lotniczych, w tym 23 wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz 13 poważne incydenty. W wyniku wypadków zginęły 33 osoby. Najwięcej wypadków zdarzyło sie na spadochronach – 22, samolotach – 21, szybowcach i motoszybowcach – 19.

Wskazano, że wyniki analizy wypadków ze stukiem śmiertelnym są szczególnie niepokojące w operacjach związanych z pokazami lotniczymi, nieuprawnionym zrzutem z pokładów samolotów a szczególnie z wykonywaniem lotów w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych przez pilotów do tego nieuprawnionych i na statkach powietrznych do tego nieprzystosowanych. 

Podkreślano, że działania w zakresie bezpieczeństwa wymagają współpracy na wszystkich poziomach zarządzania, dużej wagi przykładanej do jakości wykonywanych czynności lotniczych, zarówno przez organizatorów szkolenia jak i prywatnych użytkowników. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa lotów powinno leżeć we wspólnym interesie wszystkich, a podejmowanie środków zapobiegawczych i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być skoordynowane i rozumiane jako dobro wspólne.

Podczas konferencji przedstawiono czekające pilotów zmiany w obszarze licencjonowania oraz zagadnienia typowe dla latania aeroklubowego. Omówiono także aktualny stan prac nad Krajowym Programem Bezpieczeństwa. 

kbl_a.jpg

kbl_b.jpg

 

 

Materiały konferencyjne

1. Lotnictwo ogólne w 2011 r.
pdf plik do pobrania 4.90 Mb

2. Zawiadomienie o zdarzeniu lotniczym a reakcja nadzoru lotniczego
pdf plik do pobrania 1.78 Mb

3. Implementacja przepisów " Air Crew Regulation"
pdf plik do pobrania 367.04 Kb

4. Prawo i praktyka w General Aviation. Studium AFIS
pdf plik do pobrania 990.55 Kb

5. Informacje szczególnie chronione a odpowiedzialność za naruszenia przepisów lotniczych
pdf plik do pobrania 1.05 Mb

6. Bezpieczeństwo lotnicze a perspektywy biegłego sądowego
pdf plik do pobrania 665.15 Kb

7. Wypadki i incydenty lotnicze a odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli
pdf plik do pobrania 1.18 Mb

8. Zawodnośc pracy silnika benzynowego w niskiej temperaturze - analiza przypadku
pdf plik do pobrania 1.10 Mb

9. Zagadnienia BL typowe dla latania aeroklubowego
pdf plik do pobrania 798.40 Kb

10. Analiza bezpieczeństwa operacji statków powietrznych o MCTOW<5700kg
pdf plik do pobrania 228.73 Kb

11. Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, State Safety Programme (SSP) - obecny stan prac, plany na przyszłość (wersja z komentarzami)
pdf plik do pobrania 2.16 Mb

12. General Aviation Accidents trends
pdf plik do pobrania 450.00 Kb

13. Human Error and General Aviation Accidents
pdf plik do pobrania 267.28 Kb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies